Novus väljarbarometer nedbrutet på glesbygd

Novus har på begäran från Sveriges Radio gjort ett nedslag under tre väljarbarometrar (oktober 2014, september 2016 & januari 2017) där vi också tittat på glesbygden (se nedan för definition)

Underlaget till rapporteringen kan laddas ned här: Sammanställning VB glesbygd

Sverige ser befolkningsmässigt ut så här:
1 Storstäder                                                           20%
2 Pendlingskommun nära storstad                  16%
3 Större stad                                                          26%
4 Pendlingskommun nära större stad             8%
5 Lågpendlingskommun nära större stad       6%
6 Mindre stad/tätort                                           13%
7 Pendlingskommun till mindre tätort            5%
8 Landsbygdskommun, ej nära större stad    4%
9 Landsbygdskommun med besöksnäring     1%

1 är storstad
2-3 är större städer
4-9 är övriga landet
6-9 är glesbygd

SKL har slagit ihop de fyra sista till ”Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner”
Det är den vi har använt här som vi kallar ”glesbygd”, rätt term är egentligen:
Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner”
För att glesbygd har för små baser för att kunna bryta ned på Novus väljarbarometer trots upp till 4000 intervjuer per månad, men det ger en bra fingervisning på det som ofta i tal ändå kan kallas glesbygd.

grönt i tabellen är signifikant över totalen för motsvarande månad (längst till vänster), rött i tabellen är signifikant under på motsvarande sätt.
Kolumnen signifikant okt 2014, jan 2017, visar om förändringen är signifikant mellan oktober 2014 och januari 2017

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: