Novus: 80% håller med om att politikerna blir mer avskärmade från väljarna

Ladda ned rapporten här: Novus om politik 2014 till 2017

Undersökningen visar på flera oroväckande tecken.

  • Varannan svensk (48%) anser att politikerna kan lösa de utmaningar som finns i samhället, 26 % tror inte så är fallet.
  • 75 % håller med om att politiken är mer intresserad av makten än att lösa de politiska problemen.
  • Bara varannan svensk håller med om att politikerna söker makten för att lösa de problem som finns i samhället.
  • 80 % håller med om att politikerna blir mer avskärmade från väljarna.

När politiken blir spelteori sjunker förtroendet för politiken, det är känt sedan innan. En majoritet av väljarna anser att samhället är på väg åt fel håll, vi är på väg in i en upplevd lågkonjunktur där den politiska retoriken går ut på att skada och skylla alla fel på motståndaren mer än att titta framåt och skapa en ljusare framtid. Politiken beskrivs som osäker och rörig. Förtroendet för partiledare och ministrar är mycket lågt. Förtroendet för statsminister Stefan Löfven är lägre än Fredrik Reinfeldt när han förlorade statsministerposten. Förtroendet för Stefan Löfven var markant högre när han var partiledare i opposition än när han blev statsminister. Bara 2 % har mycket stort förtroende för regeringen.  https://novus.se/nyhet/margot-wallstrom-den-minister-med-hogst-fortroende/

Samtidigt ser vi att oron är hög för samhällsutvecklingen och samhället i stort. När vi i juni 2016 frågade vad man oroar sig för så anger man frågor som inte berör en själv, vilket låter konstigt men med tanke på att ca 70 % av svenskarna inte är oroliga för sin egen situation samtidigt som man tror att framtiden går åt fel håll och att nästa generation kommer att få det sämre än vad man själv har, skapar det stora spänningar. Man sluter sig i sig själv och sina närmaste. T.ex. över 90 % av svenska hushåll har fått det bättre ekonomiskt de senaste 15 åren, samtidigt tror man att de som fått det bättre är i minoritet, och den minoritet som fått det sämre tror de är en majoritet som samhället struntar i.

Att då tappa tilltron till framtiden och politikerna är mycket oroväckande. Det är huvudförklaringen till populismens framfart i västvärlden, de trender som vi på Novus pekar på här är liknande i alla västländer.

Ladda ned rapporten här: Novus om politik 2014 till 2017

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: