Sjukvården viktigaste politiska frågan januari 2017

I Novus undersökning av de viktigaste politiska frågorna i december 2016 så var det första gången på ett år som invandringen inte längre var den viktigaste frågan för väljare. Nu, i januari 2017, bekräftas skiftet ytterligare och invandringen är kvar på tredje plats (55%). Sjukvården är fortsatt den viktigaste frågan (64%) och ökar med sju procentenheter sedan decembermätningen. På andra plats kommer skola och utbildning (57%).

Överlag är resultaten stabila sedan mätningen som gjordes i december 2016. Förutom sjukvården så ökar även äldreomsorg och pensioner i viktighet medan landets ekonomi och miljö och klimat tappar något.

Sett till partisympati är alliansväljarnas topplista över viktigaste frågor följande: Sjukvården (65%), Skola och utbildning (64%), Invandring/integration (58%). För de rödgröna väljarna ser det ut enligt följande: Sjukvården (66%), Skola och utbildning (59%), Äldreomsorg (42%). För de Sverigedemokratiska sympatisörerna är invandring fortsatt den viktigaste frågan (89%) följt av Lag och ordning (65%) och Sjukvården (60%).

 

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast.

Undersökningen är genomförd 19 – 24 januari 2017 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1015 intervjuer genomförts. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Ladda ned rapporten här: Novus_Viktigaste fråga_170126

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: