En majoritet av väljarna vill att Sverige skall ta emot oförändrat eller ökat antal flyktingar

Kund: ingen
Fältperiod: Snabbmätning under dagen 2014-08-18
Antal intervjuer: 1000

Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel på ett
riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år.

På grund av den diskussion som startades i samband med Fredrik
Reinfelds sommartal i lördags och den väntade ökande volymen av
flyktingar som kan komma till Sverige bestämde vi oss för att
undersöka Svenska folkets inställning till om vi skulle öka eller
minska mottagandet av antalet flyktingar. 

Vi har fått många frågor varför vi i
rubriksättningen på denna undersökning summerar de som vill öka och
de som vill bibehålla mottagandet som det ser ut
idag.

Anledningen till detta är att vi idag har ett ökat
antal asylsökande som kommer till sverige utifrån nuvarande
regelverk. Vilket också var faktum som föranledde denna
undersökning. Att bibehålla som det är idag betyder att man
accepterar en ur ett historiskt perspektiv redan hög nivå. Att då
summera ihop de som vill bibehålla nuvarande regler med ett minskat
mottagande skulle därför bli mer missvisande, då nuvarande regler
har lett till ett ökat mottagande av asylsökande. Av den
anledningen blir det mest logiskt att slå ihop bibehållen nivå och
ökad.

Länk till migrationsverkets statistik över asylsökande

Fråga:

Med tanke på de krig och oroligheter som just nu pågår i
världen, tycker du att Sverige skall ta emot fler flyktingar, färre
flyktingar, eller ungefär samma nivå på antalet flyktingar som
idag?

En klar majoritet (62 %) vill att vi skall ta emot fler eller
lika många som idag.

De rödgröna partierna är lite mer positiva till en ökad
invandring och sympatisörer till Sverigedemokraterna är de som är
kraftigast emot.

Läs mer i rapporten som finns att ladda ned här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: