Novus Nyhetsbrev augusti

Idag publicerades Nouvs nyhetsbrev för Augusti

VB_juli


Novus Nyhetsbrev,
En månad kvar till valet


Nu är det ungefär en månad kvar till valet. För oss på Novus
är detta lite extra speciellt, även om politisk opinion bara står
för en femtedel av vår verksamhet är det den delen som syns utåt
och som hela branschen på många sätt bedöms utifrån.

Jag tänkte därför använda detta nyhetsbrev till att lite kort
beskriva hur det ser ut nu en skälvande månad innan valet.

Torbjörn Sjöström
VD
NovusVill du själv ha brevet i framtiden kan du anmäla
dig härOsäkerhet och missnöje


Andelen osäkra väljare var i vår senaste väljarbarometer 16,2
%, i augusti 2010 var de 13,5 %. Ett genomgående tema under de
senaste åren är att andelen osäkra väljare är fler nu än de varit
motsvarande period innan valet 2010
I media och den politiska retoriken har mycket fokus varit på
enstaka frågor: Invandring, vinst i skola och sjukvård, miljö och
feminism.
Något som gynnar de mer ideologiskt styrda partierna.

Det som ligger under ytan är ett större missnöje med samhället där
väljare valt sin hjärtefråga, men inte utifrån en vision om
förbättring utan utifrån ett problem idag. Väljarna samlas kring
den problembeskrivning om vad de idag anser vara det största
problemet, oavsett om man själv är drabbad eller anser att andra
drabbas. Samtidigt har majoriteten av väljarna faktiskt ganska bra,
och då anser de att det är läge att ta itu med de som kommit i kläm
i samhället. En viktig del i detta är att man samtidigt inte tror
att man själv kommer att få det sämre när dessa problem adresseras,
utan framförallt kretsar det kring problem och frågor som berör
någon annan.

Problembeskrivningen definieras utifrån medias bevakning, men
problemet behöver inte vara lika utbrett som det upplevs utifrån
denna bevakning.

Vi ser tecken i våra undersökningar på att vi idag förenklat har
en situation har där de som är minoritet snarare tror att det är i
majoritet, samtidigt som de som är i majoritet mer har en känsla av
att de är i minoritet i många frågor. Majoriteten av väljarkåren
vill lösa någon annans problem.

Detta tar sig uttryck i större väljarrörlighet och en ökad andel
osäkra väljare.
Vad kommer hända fram till valet?


En central fråga är om det fortsatt kommer att vara fokus på
problemen eller om det kommer att övergå i en diskussion kring
lösningarna på problemen.

Kommer missnöjet att vara den dominerande faktorn eller kommer
frågor som stabilitet och regeringsduglighet att börja väga
mer?

Missnöjet gynnar partier som SD, V, FI och till viss del MP
S och M gynnas båda av regeringsduglighet och stabilitet.

Det är fortfarande för tidigt att säga hur det går i valet, det är
inte heller Novus roll här. Vi mäter hur det ser ut idag, och ger
förklaringar till varför det är som det är. Vi utger oss inte för
att ha någon spåkula, det kan hända allt för mycket, politik består
av idéer och människor.
Väljarnas reaktion på politiken är beroende av medias fokus,
känslor och logik.
Däremot tror jag att vi kommer att se ovanligt stora förändringar
inom opinionen fram till valet.
Jag har hela tiden trott att det blir ett väldigt jämnt val. Det
finns mer under ytan än vad som kommer fram de korta nyhetsinslagen
som sänds om väljarbarometrarna.
Novus ger er kartan och var du befinner dig på den. Om du inte vet
var du är, så är det faktiskt ointressant vart du skall

Men en sak är säker, Novus väljarbarometrar och undersökningar ger
en korrekt bild av hur det ser ut nu, och vi har en unik inblick i
vad som döljer sig bakom dessa siffror.

Novus var återigen närmast i EU valet 2014.

Och vi kunde återigen visa att ni kan lita på våra
undersökningar.
Vi har heller inga kopplingar till PR, lobby eller partipolitiska
kopplingar, vi är Sveriges enda svenskägda helt fristående
oberoende
opinionsinstitut.

Intellection _logga
Novus valsite


Novus har tillsammans med
Qlik
(med sin produkt Qlikview, den ledande Business
Discovery-plattform som levererar användardriven Business
Intelligence) byggt en valsite, där man själv kan gräva lite mer i
datat, senaste väljarbarometern, viktigaste politiska frågan, vad
sägs på twitter och hur har det sett ut i tidigare val.
Denna site finns på:

http://val.novus.se
 

Novus är noterat på AktietorgetVisste ni förresten att vi är ett noterat bolag på aktietorget
.
Du kan faktiskt själv bli delägare


 

Aktie _novus

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: