EU: Miljö viktigaste frågan

Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år under perioden 16 – 23 april 2014.

Det fanns inga fasta svarsalternativ utan det var en öppen fråga, respondenterna har fritt fått svara vilken fråga de tyckte var viktigast, vi har sedan kategoriserat upp dessa svar.

EU viktigaste frågan 201404

Tabellkommentar: Av 1000 respondenter var det 23 % som valde att inte uppge något svar på frågan. Kodning och kategorisering av respondenternas öppna svar är genomförda av Novus.

Ladda ned rapporten här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: