Väljarflöden April 2014

Novus kan idag publicera väljarflödena från valet 2010 till idag.

Nedan har vi listat de största väljarströmningarna jämfört med valet 2010 och väljarbarometern april 2014. Det som redovisas är nettoflöden, med andra ord de som har vi här dragit bort de som samtidigt bytt åt andra hållet för att få fram nettot.

största strömningarna

Alla siffror är ungefärliga och skall tolkas som riktvärden då de är baserade på en undersökning som innehåller felmarginaler.

Moderaterna har förlorat allra flest väljare till gruppen osäkra, vi ser här tydligt den demobilisering som Moderaterna brukar referera till. Därefter har en stor grupp gått från Moderaterna till Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna har också förlorat en stor grupp till de osäkra ca 100 000 väljare.

Väljarflytt

Sverigedemokraterna är de största vinnarna sedan valet 2010, de har ökat med ca 137 000 väljare.

Därefter kommer Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Allianspartierna har alla förlorat väljare.

Totalt har Moderaterna förlorat ca 515 000 väljare, men hälften av dessa vet idag inte vilket parti de skall rösta på.

Värt att notera att 519 000 väljare som röstade i valet 2010 vet idag inte vilket parti de skulle rösta på. Till detta finns det en grupp som inte minns vad de röstade på 2010, men som röstade. En av anledningarna till varför man inte minns är att man röstade olika i kommunal, landsting och riksdagsvalet och därför är osäker när vi frågar om vad man röstade i riksdagsvalet. Bland de 16 % som idag är osäkra röstade över 95 % i valet visar tidigare studier från Novus.

Att andelen osäkra har ökat så är också anledningen till varför tex Socialdemokraterna kan öka i procent av antalet röster i riksdagen, men samtidigt enbart netto ökat med så pass mycket färre väljare.  Tappar mycket fler röster till den osäkra gruppen än tex, SD, MP och V som. Skulle man i Socialdemokraternas fall inte räkna med utflödet till de osäkra i netto-beräkningen så skulle de ha ökat med ca 104 000 väljare till.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: