Start tillväxt och positivt resultat i Novus halvårsrapport

Idag publicerades Novus halvårsrapport

Novus hade en stark tillväxt och ett positivt resultata under verksamhetsårets första halvår.

VD Kommentar från halvårsrapporten:

Under första halvåret 2013/2014 uppgick omsättningen till kSEK 19 783. (+18%) Med ett positivt rörelseresultat på 1361 (7%)

Kvartal 2 2013/2014 resulterade i en omsättning på kSEK 11 958 med ett positivt rörelseresultat på kSEK 1 566.

Trots tecken på en fortsatt prispress bland konkurrenter så ser vi ett ökat intresse för Novus tjänster och en betalningsvilja. Något som återspeglas i tillväxten och det positiva resultatet.

Ett resultat av Novus tydliga profilering som ett pålitligt undersökningsinstitut som tar ansvar för sina undersökningar kombinerat med ett ökat intresse för våra undersökningar från marknaden.

Torbjörn  Sjöström

VD Novus Group International AB (publ)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: