Novus Seminarium 18 februari 2014

Hur nöjd är man med olika samhällsfunktioner och sin egna situation

Seminariet i sin helhet kan ses på SVT Forum med första sändning på fredag kl 10:00 till 11:30

 

 Syn på samhället, Personlig erfarenhet, Förtroende

Syn på samhälle personlig förtroende

 

Vilken är din personliga erfarenhet av din kontakt med kontakt med Sjukvården/Polisen/skolan/äldrevården?

Detta jämförs med frågan,

Hur stort förtroende har du för Sjukvården/Polisen/skolan/äldrevården?

Den personliga erfarenheten är lite mer positiv än den generella bilden av sjukvården. Intressant, men inte så överraskande är bilden det omvända vad gäller polisen.

Gapet mellan skolan är väldigt intressant, även denna undersökning bekräftar slutsatserna som beskrivs i Novus debattartikel i SvD “Bilden av skolan har blivit missvisande”

Om du tänker på din situation generellt idag skulle du då säga att du är
Mycket nöjd, ganska nöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd.

Jämförs med

Om du tänker på det svenska samhället generellt idag, skulle du då säga att du är
Mycket nöjd, ganska nöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd.

 

Nöjdhet samhälle privat

 

Det är en klar övervikt av svenska folket som är nöjda med sin egna situation.  58% är ganska eller mycket positiva, och omvandlat till balansmåttet här, där de negativa är subtraherade från de positiva så blir det 38% enligt Novus skala.

Däremot att endast 2% är positiva med samhället enligt balansmåttet är väldigt lågt. Enbart en mycket svag övervikt åt det positiva hållet. Mao nästan lika många som är negativa som positiva till samhället idag. Trots att man själv är nöjd med sin egen situation.

En lite mer utförlig rapport finns att ladda ned här

Presentationen som visades på seminariet finns att ladda ned här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: