TV4/Novus S mer kritiska till vinster inom vård/skola/omsorg

I en Novus-undersökning utförd på uppdrag av TV4 som presenteras idag så framgår att Socialdemokratiska väljare är mer kritiska till vinster inom offentliga välfärden än övriga.

Vilken är din inställning till vinster för privata leverantörer inom vård/skola/omsorg? Tycker du att…

  Total Män Kvinnor M S M+FP+C+KD
Vinstuttag bör förbjudas helt 16% 15% 17% 5% 26% 6%
Vinster bör endast få återinvesteras i Verksamheten 48% 41% 54% 36% 57% 34%
Vinstuttag bör regleras för att hindra att vinsten blir skattefri 23% 29% 16% 36% 13% 38%
Företagen bör få bestämma själva över eventuell vinst 10% 13% 6% 20% 3% 19%
Vet ej 4% 2% 6% 3% 2% 3%

Kritik%20mot%20vinstuttag%20i%20v%C3%A4lf%C3%A4rden

Inställningen till vinster inom välfärden är över lag kritisk, det är endast 10% som vill ha oreglerade vinstuttag. Den största gruppen, 48% anser att vinsten skall återinvesteras i verksamheten. 23% anser att man bör hindra skattefria vinster. 16% vill förbjuda vinstuttag helt.

Kvinnor vill i högre grad att vinsten skall återinvesteras i verksamheten 54% mot 41% av männen.

Fördelat på partitillhörighet är S mest negativa till vinstuttag, och 26% anser att vinstuttag bör förbjudas helt.

M är mest positiva till vinsterna som de är idag. 20% anser att företagen själva bör få bestämma över eventuell vinst.

Bland alliansens väljare anser endast 6% att man skall förbjuda vinstuttag helt.

Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år under perioden 20-25 september

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: