Kanelbullens dag

Novus frågade svenska folket om de är positiva eller negativa till att ha en dag som är tillägnad kanelbullen. Drygt tre av tio är positiva och mindre än en av tio är negativa.

Majoriteten, sex av tio, är emellertid oberörda. Kvinnor, unga (18-29 år) och storstadsbor tenderar att vara något mer positiva.

Undersökningen genomfördes som en webbundersökning inom ramen för Novus Sverigepanel. 1006 intervjuer genomfördes med den svenska allmänheten, 18-79 år, under perioden 27 september-02 oktober 2012.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: