Reinfeldt: “Jobba till 75”

Fredrik Reinfeldt öppnar i en intervju för Dagens Nyheter upp för en möjlig pensionsålder på 75 år. För att orka jobba så länge kanske man måste vara beredd på att byta karriär, och Reinfeldt gläntar på möjligheten att få studiestöd även efter 54 års ålder. Men en färsk Novus-undersökning på uppdrag av Danica Pension visar att nästan hälften av svenskarna, 46 procent, vardagsmotionerar mindre än vad Folkhälsoinstitutet rekommenderar och riskerar därför att inte kunna optimera sin pension.

Med stigande medellivslängd måste svenskarna jobba allt högre upp i åldrarna för att kunna behålla sin ekonomiska standard efter pensionering, anser statsminister Fredrik Reinfeldt.

Men undersökningen visar att nästan hälften av svenskarna, 46 procent, vardagsmotionerar mindre än den halvtimme per dag som Folkhälsoinstitutet rekommenderar och riskerar därför att inte kunna optimera sin pension.

Trots att Folkhälsoinstitutet rekommenderar 30 minuter per dag för att undvika sjukdomar och för tidig död svarar 16 procent i undersökningen, som bygger på intervjuer med ett urval ur Novus av webbpanel, att de ägnar mindre än 15 minuter åt vardagsmotion medan 30 procent lägger ner 15-30 minuter per dag.

Med vardagsmotion menas aktiviteter av typen rask promenad till affären, snöskottning, fysiskt krävande trädgårdsarbete eller aktiv städning.

Undersökningen genomfördes som en webbundersökning inom ramen för Novus Sverigepanel. 1000 intervjuer med svenska allmänheten, 18-79 år, genomfördes under perioden 15-22 december 2011.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: