Hälften av svenskarna positiva till Löfvens koppling till LO och facket

I den undersökning som Novus genomförde åt TV4 i samband med Stefan Löfvens tillträdande framträder en bild av en relativt okänd ny partiledare för Socialdemokraterna, men de som känner till Löfven har ett stort förtroende för honom.

Var tredje svensk svarade att de kände till Löfven väl (34%), men de flesta att de inte kände till honom särskilt väl (42%). Var fjärde svensk hade aldrig hört talas om honom (24%). Bland S-väljare och LO-medlemmar var Stefan Löfven dock mer känd. Drygt hälften kände till honom väl (56% resp. 51%), och var tredje till och med mycket väl (34% resp. 31%).

Löfven har störst förtroende bland män, äldre, S-väljare, LO-medlemmar, arbetare och norrlänningar

Var fjärde svensk (25%) svarade att de har stort förtroende för Löfven. Bland de som känner till honom väl (34% av de tillfrågade) är förtroendet dock högre. 58% svarar att de har ganska eller mycket stort förtroende för honom. Bland S-väljare har hela 62% stort förtroende. Motsvarande siffra bland övriga grupper med störst förtroende är män (30%), 60+ år (43%), LO-medlemmar (42%) och norrlänningar (41%).

Många positiva till LO-kopplingen

Vi ställde också frågan huruvida man tror att Löfvens koppling till LO och facket är positiv eller negativ för Socialdemokraterna. Hälften av svenskarna (50%) tror att kopplingen är positiv, medan 22% tror att den är negativ.

Bland LO-medlemmar svarar dock hela 3 av 4 (74%) att den nya partiledarens fackliga kopplingar är positiva för partiet. Även TCO-medlemmar är i regel mer positiva (61%), medan SACO-medlemmar är minst positiva (37%).

Mest positiva är dock Socialdemokraternas egna väljare. Hela 82% tror att den fackliga kopplingen är positiv för partiet. Bland alliansens väljare är den bilden inte lika tydlig. 30% svarar positiv och 38% negativ, 32% svarar vet ej.

Ökat intresse att rösta på S hos var femte svensk

Var femte svensk (19%) svarar att deras intresse att rösta på S ökar med Löfven som ny partiledare. 63% svarar att det varken ökar eller minskar, och 6% att det minskar.

Bland S-väljare svarar hälften (49%) att intresset ökar, 42% varken eller och 2% att det minskar. Även MP-väljare visar ett högre intresse än allmänheten. Knappt en av fyra (23%) svarar att intresset ökar. 54% svarar varken eller, och 14% minskar.

I Novus senaste väljarbarometer för januari som publicerades dagarna före Löfven blev klar till partiledarposten kunde vi se att S tappade väljare främst till soffan. I TV4-undersökningen uppger dock 12% av soffliggarna att Stefan Löfven ökar deras intresse för att rösta på partiet om det vore val idag (57% varken eller, 2% minskat). Nu har Socialdemokraterna därmed en chans att återvinna deras förtroende med Löfven vid rodret.

Undersökningen genomfördes som webbintervjuer inom ramen för Novus Sverigepanel. 1.000 intervjuer med den svenska allmänheten, 18-79 år, genomfördes under perioden 26-27 januari 2012.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: