Novus bokslutskommuniké

Omsättningen ökade med 20% jämfört med föregående år till kSEK 33 253 mot kSEK 26 847 föregående år.

Rörelseresultatet är fortsatt positivt och uppgick till kSEK 1 503 (kSEK 428 föregående år). Bolaget har en fortsatt stark likvid ställning.

Verksamhetsåret 2011/2012

  • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 33 253 (26 847).
  • Rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 503 (428).
  • Resultat efter skatt uppgick till kSEK 1 029 (198).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,1 (0,02).

 

 VD:s KOMMENTAR

Novus fortsätter att expandera. Omsättningen ökade med 20% jämfört med föregående år till kSEK 33 253 mot kSEK 26 847 föregående år. Rörelseresultatet är fortsatt positivt och uppgick till kSEK 1 503 (kSEK 428 föregående år).

Bolaget har en fortsatt stark likvid ställning.

Novus är fortsatt ett av de mest citerade undersökningsföretagen i svenska massmedier.

Omsättningsökningen härrör främst från marknadsundersökningar och kundpaneler.

Alf Sjöström grundade Novus för att branschen var i behov av förändring och nytänkande, detta kombinerat med traditionell kunskap om hur undersökningar skall genomföras för bibehållen kvalitet.

Novus har därför sedan starten stått för kvalitativa undersökningar kombinerat med ett för branschen unikt nytänkande.

Kunder och allmänhet har förutsatt att resultaten är korrekta oavsett metodik och leverantör. Så är tyvärr inte fallet och vi har noterat ett ökat behov av att belysa detta.

Under verksamhetsåret 2011/2012 har därför Novus tagit en ledande roll i kvalitetsdebatten kring undersökningar. En debatt som varit relativt tyst under lång tid. Genom att publicera egna studier och debattartiklar har Novus tagit upp kvalitetsfrågan och gjort den högst aktuell.

Novus har under året lanserat en helt ny produkt, Novus Vici, ett nytt sätt att få insikt i kunders värderingar och hur kommunikation tolkas.

Genom att lansera Vici så visar vi att innovation kopplat till kvalitet är Novus styrkor. Syftet med alla Novus undersökningar är att vi skall ge våra kunder ökad insikt.

Vi kommer att fortsätta att rekrytera de bästa resurserna från branschen. Genom att vara det enda entreprenörsdrivna svenskägda undersökningsbolaget, så ser vi fortsatt ett stort intresse bland duktig personal att börja hos oss

Inför 2011/12 så skrev jag i bokslutskommunikén att målet för Novus var ett mindre fokus på personell expansion och större på omsättningsökning och lönsamhet. Det kan jag glädjande konstatera att vi har uppnått.

Inför 2012/13 så kommer fokus fortsatt vara detsamma. Novus kommer att driva metod- och kvalitetsarbetet samt lansera ytterligare innovativa produkter.

Torbjörn Sjöström

VD Novus Group International AB (publ)

Se hela kommunikén här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: