Novus egna undersökningar

Maj 2024

Viktigaste EU-frågan samt bäst EU-politik maj 2024

Läs hela rapporten här: Viktigaste EU-frågan samt bäst EU-politik maj 2024

Analys

Det är intressant att invandring inte toppar listan utan att brottsbekämpning gör det samt att gränser och säkerhet är på tredje plats när ordet invandring inte är med, utan det är uppdelat i denna typ av sakfrågor. Invandringen blir ett paraply-begrepp som är öppet för en bredare tolkning, men det som oroar svensken är den grova internationella brottsligheten, men som ju i sin tur tyvärr också handlar om integrationsproblemen i Sverige. Att energi hamnar så långt ner är också lite intressant. Hade vi undersökt detta under vintern hade energi säkert varit högre upp, men med alla grova brott som det rapporteras om hela tiden samt det negativa elpriset är det inte lika högt på agendan. Det är också intressant att utrikes- och säkerhetspolitik ligger på fjärde plats.

Av de topp fyra viktigaste frågorna anses Sverigedemokraterna vara bäst i tre: brottsbekämpning, gränser och säkerhet samt migration och asyl. MP anses vara bäst på den näst viktigaste frågan: miljö och klimat. I de flesta frågor är även Moderaterna och Socialdemokraterna högt upp i placering. Till exempel anses M vara bäst på utrikes- och säkerhetspolitik, energi samt ekonomi och euron, medan S anses vara bäst på mänskliga rättigheter och demokrati, folkhälsa samt utbildning. Den fråga där Vänsterpartiet står starkast är mänskliga rättigheter och demokrati, där de har en andraplats. Detta är den tredje viktigaste frågan.

Centerpartiet anses vara bäst på jordbruk och landsbygdsutveckling, vilket är den sjunde viktigaste frågan. C kan ha en chans att klara sig om de lyckas får jordbruksfrågan på agendan. Liberalerna anses vara näst bäst på utbildning, som är den nionde viktigaste frågan. Men utbildning ses sannolikt som en nationell fråga ur väljarnas perspektiv, och hamnar därför långt ner på listan. L, som är det parti som driver Euro-frågan, anses av väljarna vara sämre på detta än även V. Så deras trovärdighet i frågan om ekonomi och euron är mycket låg, vilket också bekräftar L:s låga stöd i EU VB:n.

Här kan du se en kort genomgång av resultatet för vår undersökning på en och en halv minut:

Kristdemokraterna har ingen fråga de anses vara bra på; de har ensiffrigt stöd i alla sakfrågor. KD ligger mycket illa till, och det är svårt att hitta en fråga i undersökningen där de nu har trovärdighet och genom det kunna öka stödet i EU-valet. Precis som M består KD av EU-skeptiska sympatisörer som i lägre omfattning säger sig vilja rösta i EU-valet. Med tanke på det låga stödet generellt för KD i riksdagen, räcker det nog knappt att mobilisera de väljare man har idag att gå och rösta. De behöver verkligen hitta en fråga som de kan bygga förtroende för nu under de sista skälvande veckorna.

SD och S kommer att göra bra val, men det är inte omöjligt att vi ser en uppgång för M. Dock är M:s utmaning att deras väljare är mer EU-skeptiska och därmed kanske inte röstar. EU-skepticismen inom SD är av en mer aktiv natur, och de uppgav i senaste EU-väljarbarometern att de skulle rösta i högre omfattning än M:s sympatisörer.

V har mänskliga rättigheter och demokrati som en stark fråga. Det är svårt för dem att växa mer på denna, men det är nog snarare förklaringen till stödet för V i EU-väljarbarometern.

MP står och faller på miljö- och klimatfrågan. Då det är en global fråga har den större vikt i EU-valet än I nationella valet, vilket inte oväntat förklarar MP:s starkare stöd i EU-valet än i riksdagsvalet enligt Novus två väljarbarometrar för dessa val.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på eget initiativ under perioden 9–14 maj 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av totalt 1024 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Läs hela rapporten här: Viktigaste EU-frågan samt bäst EU-politik maj 2024

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: