Novus ”bussar”

Bussundersökningar har samma logik som bussar i kollektivtrafiken; om flera delar på kostnaderna går priset ner. Förutsättningarna är desamma som vid Novus Sverigebuss. Fler kunder på kostnaden för undersökningen och den går ut varje torsdag, med leverans efterföljande vecka. Kunderna ställer allt från enstaka frågor upp till ett tiotal.

Sverigebussen

Intervjuer med svenska folket. Ett kraftfullt och effektivt verktyg för att nå ut.

 • Rikstäckande urval
 • 18-79 år
 • Intervjuer varje vecka
 • 1 000 intervjuer per vecka
 • Bakgrundsfrågor: kön, ålder, region, ortstyp, parti. (Ytterligare bakgrundsfrågor kan inkluderas)
 • Snabb hantering
 • Kort framförhållning
 • Kort rapport i PowerPoint
 • Tabeller med detaljresultat

Storstadsbuss (NYHET)

Samma förutsättningar som sverigebussen men med fokust på storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Med storstadsbussen så kan du som kund fokusera på målgruppen i just storstadsregionerna.

 • Stockholm, Malmö, Göteborg
 • 18-79 år
 • Intervjuer varje vecka
 • 1 000 intervjuer per vecka
 • Bakgrundsfrågor: kön, ålder, region, ortstyp, parti. (Ytterligare bakgrundsfrågor kan inkluderas)
 • Snabb hantering
 • Kort framförhållning
 • Kort rapport i PowerPoint
 • Tabeller med detaljresultat

Stockholmsbuss (NYHET)

Samma förutsättningar som sverigebussen men med fokust på Stockholmsregionen. Är er målgrupp enbart Stockholm så är Stockholmsbussen perfekt för er att använda för att snabbt och kostnadseffektivt få ett tillförlitligt svar.

 • Centrala, södra och norra Stockholm
 • 18-79 år
 • Intervjuer varje vecka
 • 1 000 intervjuer per vecka (möjlighet att få 500 intervjuer)
 • Bakgrundsfrågor: kön, ålder, region, ortstyp, parti. (Ytterligare bakgrundsfrågor kan inkluderas)
 • Snabb hantering
 • Kort framförhållning
 • Kort rapport i PowerPoint
 • Tabeller med detaljresultat

Nå ut till köpstark målgrupp – med Novus nya Seniorbuss

Seniorer har länge varit en högintressant målgrupp för många av Novus kunder. För att ytterligare öka möjligheterna att nå ut till seniorer lanserar Novus nu Seniorbussen – en webbomnibuss som gör det möjligt att snabbt och effektivt nå ut till de köpstarka seniorerna i åldersgruppen 55-84 år.

Seniorbussen kan användas för såväl marknadsundersökningar som opinionsmätningar och har ett liknande upplägg som i Novus Sverigebuss; en representativ fördelning av 1000 intervjuer samlas in och sammanställs i en diagramrapport. Logiken liknar bussar i kollektivtrafiken – flera kunder delar på kostnaden genom att köpa in sina frågor i bussen, vilket gör att bussen blir kostnadseffektiv.

– Vi ser en stor efterfrågan på undersökningar med målgruppen ”seniorer”. Seniorer är en av de mest intressanta målgrupperna för många av våra kunder idag. Genom Seniorbussen kan Novus bidra med effektivitet, kunskap och trygghet i undersökningsprocessen, säger Gun Pettersson, konsultchef på Novus.

Seniorbussen skickas ut första tisdagen varje månad. Sex bakgrundsfrågor nedbrutet på kön, ålder, två geografiska nedbrytningar, hushållsinkomst samt boende ingår. Seniorbussen möjliggör 1000 intervjuer med personer i åldern 55-84 år.

Vi har även Sveigebussen, Storstadsbussen (Stockholm, Göteborg och Malmö) och Stockholmsbussen.