Novus ”bussar”

Omnibussundersökningar har samma logik som bussar i kollektivtrafiken; om flera delar på kostnaderna går priset ner. Flera kunder delar på kostnaden för undersökningen. Samtliga bussar gäller webbundersökningar i Novus Sverigepanel.

Sverigebussen

Ett kraftfullt och effektivt verktyg för att nå ut till svenska folket. Novus Sverigebuss går ut varje torsdag, med leverans efterföljande vecka. Kunderna ställer allt från enstaka frågor upp till ett tiotal.

  • Rikstäckande urval
  • 18-79 år
  • Intervjuer varje vecka
  • 1 000 intervjuer per vecka
  • Bakgrundsfrågor: kön, ålder, region, ortstyp, parti. (Ytterligare bakgrundsfrågor kan inkluderas)
  • Snabb hantering
  • Kort framförhållning
  • Kort rapport i PowerPoint
  • Tabeller med detaljresultat

Novus har dessutom fler möjligheter att nå mer specifika målgrupper, där olika kunder delar på kostnaderna för dessa omnibussundersökningar.

StorstadsBussen
1 000 intervjuer med allmänheten 18-79 år, i Sveriges 3 storstadsområden

StockholmsBussen
1 000 intervjuer med allmänheten 18-79 år, i Stockholms län

SkåneBussen
1 000 intervjuer med allmänheten 18-79 år, i Skåne län

Unga VuxnaBussen
1 000 intervjuer med allmänheten 18-29 år, i hela riket

65+Bussen
1 000 intervjuer med allmänheten 65 år och äldre, i hela riket

ChefsBussen
1 000 intervjuer med chefer i arbetsledande befattning på den svenska arbetsmarknaden

SverigeBussBoost 1001 000 intervjuer med allmänheten 18-79 år, i hela riket, OCH med 100 intervjuer per län

SverigeBussBoost 200
1 000 intervjuer med allmänheten 18-79 år, i hela riket, OCH med 200 intervjuer per län

 

Om du vill ha mer information om våra omnibussundersökningar (ex. om genomförandet, tidsplaner, priser etc.), tveka inte att kontakta gun.pettersson@novus.se.