Väljarbarometern

November 2023

Novus väljarbarometer nov 2023: Trenderna från föregående mätning fortsätter – SD ökar och M tappar

Ladda ner rapporten här: Novus Väljarbarometer november 2023

 

Analys

Trenderna från föregående månad fortsätter. SD ökar och M tappar. Därmed också skillnaden mellan M och SD.

Vi kunde i den senaste sakfrågeägarskaps-undersökningen konstatera att både M och SD tappat position i frågan lag och ordning, samt att M inte längre äger en enda sakfråga i topp 10. Det tappade sakfrågeägarskapet är sannolikt en förklaring till det tappade väljarstödet för M.

SD tappar inte trots minskat sakfrågeägarskap, men deras tillväxt handlar också om missnöje, så ett oroligt land och där SD inte sitter i regeringen innebär att de kan vinna väljare trots att de tappar förtroende i t.ex. lag och ordning. Men sannolikt är det väljare man vinner primärt p.g.a. missnöje, oro, rätt lättrörliga. Men de som tappat dem kan vinna tillbaka genom att visa på förtroende.

Men generellt kring förtroende, som är helt avgörande inom politiken, är att den förtjänas. Man kan inte själv vinna förtroende genom att försöka sänka någon annans. Tvärtom ökar det risken att även förtroendet minskar för den som gör så.

Vi har nu många samtidiga kriser, och utmaningen här för politiken är att väljarna tror att det är politiken som kan lösa kriserna, t.ex. presenterade vi nyligen en undersökning där de flesta väljarna ansåg att politiken är de som kan lösa den grova brottsligheten nu. Det är ju faktiskt inte sant, politikens verktyg med lagar och utredningar tar tid. Men man agerar som att det skall gå fort, det är det väljarna reagerar på. Det enda snabba sättet att få stopp på t.ex. skjutningar är ju att stoppa de som begår brott nu. Det är ju polisens uppgift. Men det kommer i skymundan. Och när väljarna lyssnar på politikens löften om åtgärder, var de har gjort eller hade gjort om de hade makten och ger sken av att det ger en snabb effekt, samtidigt som det dagligen är skjutningar och det inte går att se någon förändring. Sjunker väljarnas förtroende ännu mer. Om man då röstar går man till det enda stora parti som ännu inte haft någon direkt makt. Både S och M har ju båda regerat med rapporter om dagliga skjutningar.

De andra kriserna, som elpriskrisen, är både S och M regeringar som levt under, även det ses säkert som en politisk kris och utmaning precis som brottsligheten och av samma anledningar. Politiken gick in och sa att det kan lösas och att det var andra politikers fel. NATO ansökan, inget har hänt ligger i Turkiet och Ungerns händer. Inflationen, Rysslands invasion av Ukraina, samt Hamas attack mot Israel, ja det späder ännu mer känslan av att hela världen brinner och det väljarna efterfrågar är starka ledare. Vi har så klart undersökt det också. Man vill ha en politisk ledare som är smartare än en själv. En ledare som kan ta itu med problem som uppstår. För problem kommer ju alltid uppstå. Men allt börjar med förtroende från väljaren till politikern. Och i ärlighetens namn, vad i den politiska retoriken bygger just nu förtroende? För den delen vad i det politiska agerandet visar att de litar på väljaren? En stor del av problemen nu tror jag ligger i det sista. Väljaren ses mer som ett nödvändigt ont som man måste få att inte rösta ”fel” så man kan få makten. Men i jakten på makt så missar man grunden i den representativa demokratin.

Torbjörn press

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Ladda ner rapporten här: Novus Väljarbarometer november 2023

Om det vore val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 65, Liberalerna 0, Centerpartiet 16, Kristdemokraterna 0, Socialdemokraterna 141, Vänsterpartiet 29, Miljöpartiet 16, Sverigedemokraterna 82.

Novus väljarbarometer genomförs med hjälp av telefonintervjuer, SMS och vykort. Telefonintervjuerna har genomförts av PFM Research på uppdrag av Novus.

Novus väljarbarometer för november 2023 genomfördes under perioden 16 oktober – 12 november 2023. Totalt besvarade 2 755 personer undersökningen, som är baserad på ett riksrepresentativt och obundet slumpmässigt urval (OSU) av 5 429 röstberättigade svenskar i åldern 18 år och uppåt utan övre åldersgräns. Detta ger en deltagarfrekvens på 50,75%, avrundat till heltal = 51%. Andelen osäkra väljare ligger på 11,7%.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: