Väljarbarometern

27/8-22

Novus/SVT 27 aug 2022: SD:s uppgång bruten, S och V ökar

Analys

Om dagens resultat i väljarbarometern

SD:s uppgång är bruten. I stället går S och V upp lite jämfört med igår. L tappar igen och närmar sig 4 %, M tappar lika mycket som SD och avståndet dem emellan är därmed oförändrat. SD är alltså fortsatt säkerställt större än M. S är fortsatt säkerställt största parti.

MP är farligt nära 4 % spärren igen. När frågorna handlar om skjutningar och elpriser. När väljarna vet att klimatfrågan är global och att den nationella lösningen på klimatfrågan är orsaken till skenande elpriser och man kanske har bytt till elbil som hade den fina bieffekten att ”tankningen var nästan gratis” men som blivit dyrare att köra… Väljaren visste att det var en symbolfråga ur ett klimatperspektiv, bara 2 % tror att elbilen löser klimatet. Men man fick en superfin ny lyxbil subventionerad och bensinen var ju så dyr…  Lite mer om synen på klimatet kan läsas i Novus undersökning här: Novus Klimatrapport hösten 2021 – Novus

En majoritet vill ha kärnkraft igen, en energiform som ju är CO2 neutral även om det kan finnas en miljöfara, men om klimatkrisen är akut och miljöfaran är teoretisk.. Sverige är inte Sovjetunionen och har inga jordbävningar som Japan har. Det vi bygger behöver inte klara en tsunami eller en jordbävning.

Att symbolfrågorna skulle kunna leda till lågkonjunktur och att elpriserna driver upp inflationen… MP:s språkrör är fortsatt i botten av förtroendeligan. Väljarna anser att det är svenska politiker som är ansvariga för de höga elpriserna och att det är den nedlagda kärnkraften som är orsaken. Läs mer här: Novus orsak och ansvarig för de höga elpriserna – Novus – Kunskap och undersökningar

MP om jag minns rätt tog också på sig huvudansvaret för den nedlagda kärnkraft som en del i miljöarbetet men också gav nog också sken av att det var ett klimatarbete, lite osäker på det sistnämnda nu. Men det var helt klart att framtiden skulle vara elektriskt grön. MP har förklarat att elbristen nu beror på att reglerna idag stoppar nybyggnad av vindkraft. Det är stämmer säkert, det är vad jag förstått miljödomstolen/miljöregler som stoppar den mesta vindkraftsutbyggnaden. Men en förklaring som är svår att få gehör för när man suttit i regeringen och faktiskt är de som stiftar lagarna. Också att man sagt att elen skulle räcka till utan kärnkraft trots att det inte byggts så mycket vindkraft som man velat. För hade man bedömt att man behövt elektriciteten som kärnkraften genererade så borde man ju inte lagt ned den innan vindkraften som skulle vara lösningen var på plats. Våra undersökningar visar gång på gång att de är mycket mer insatta än politikerna verkar tro, för hade man räknat med att väljarna är kloka hade man haft en annan retorik än den man har. Gäller inte bara energifrågan så klart. Men jag skrev lite om det i DI debatt här: DI DEBATT: Väljarna kan mer än politikerna förstår (di.se)

Samtidigt är ansvaret för elbristen och den organiserade brottslighetens våldsvåg något som sannolikt väljarna anser ligger alla partier utom SD. Det är nog ganska svårt även för M och KD att skaka av sig sin del av ansvaret och därmed få trovärdighet att säga att de kommer göra det bättre om de får makten nu. Så SD blir huvudvalet för de som tappat tilltron till de andra partierna, men faktiskt inte tappat tilltron till demokratin. Man röstar för man hoppas att det skall hända något bättre. Medborgare som gett upp på demokratin röstar inte. Men som det ser ut nu kommer man att rösta i detta val också, men allt fler ser SD som det bästa eller det minst dåliga alternativet. Delvis för att SD har skött sina kort väl, men sannolikt ännu mer för att många väljare gett upp om de andra partierna. För tro det eller ej, väljarna önskar att politikerna löser de problem de säger att de skall lösa utifrån det ansvar de säger sig ha. Väljarna tror fortfarande på den representativa demokratin och man vill tro att de förtroendevalda tar sitt ansvar för den roll de nu hoppas bli valda till. Men för väljaren är regeringsfrågan sekundär. Det handlar om sakfrågor och förvaltning. Att våra förtroendevalda skall ta det ansvar som makten våra väljaren ger dem innebär.

Lite kort om Novus metod

När man har tre dagars rullande medelvärde som Novus/SVT s dagliga väljarbarometer är. Alltså undersökningen är baserad på vad svenska väljare säger att de skulle rösta om det vore val idag de tre senaste dagarna, med ca 500 intervjuer varje dag. Urvalet i vår undersökning är ett individurval och vi frågar via telefon och SMS. Så denna undersökning är baserad på ett oberoende slumpmässigt urval. Detta är samma metod som Novus haft i alla val, den metod som gav det resultat som var absolut närmast i det senaste nationella valet. EU valet 2019, där vårt resultat publicerat på fredagen var mer träffsäkert än VALU var i sin exit poll. Att vi kom så nära beror så klart på att vi har en tillförlitligt metod. Men det beror också på att väljarna inte ändrade sig. För vi frågar om VAL IDAG, inte vad man skulle rösta på valdagen. Det blir detsamma om man inte ändrar sig. I valet 2018 ändrade sig 4 % av befolkningen efter vår senaste undersökning pga Åkessons kommentar på fredagkvällen i SVTs debatt. Efter att alla undersökningsföretag gjort sin sista väljarbarometer. Vi fick kritik för undersökningarna inte fungerade för att vi inte kunde förutse något vi inte ens försöker förutse. Vi visar nuläget inte framtiden. Men EU valet 2019, plus våra egna valideringsmodeller efter det. Bla. Under pandemin visar att våra undersökningar är precis så tillförlitliga som de skall vara. Det betyder att resultatet med 95 % sannolikhet stämmer inom den fen felmarginal vi anger. Och undersökningen ger svar på vad man skulle rösta på om det vore val idag.

Torbjörn Sjöström

VD

 

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 62, Liberalerna 17, Centerpartiet 19, Kristdemokraterna 22, Socialdemokraterna 103, Vänsterpartiet 32, Miljöpartiet 15, Sverigedemokraterna 79.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 1552 personer som svarat per telefon, SMS och post under perioden 24 – 26 augusti 2022. Andelen osäkra väljare 4,6 procent.

Socialdemokraterna ökar med 1,1 procentenheter jämfört med gårdagens mätning och uppvisar idag ett väljarstöd på 29 procent. Sverigedemokraterna, som stadigt ökat i opinionen under de senaste dagarna har i stället minskat med 0,4 procentenheter jämfört med gårdagen. Deras väljarstöd ligger nu på 22,4 procent. Moderaterna har minskat med 0,4 procentenheter jämfört med gårdagen och får nu ett väljarstöd på 17,4 procent. Vänsterpartiet ökar något sedan gårdagen och får ett stöd på 9,1 procent, en ökning med 0,7 procentenheter. Kristdemokraterna ligger på 6,2 procent, och ökar därmed med 0,1 procentenheter. Centerpartiet minskar med 0,2 procentenheter jämfört med gårdagen och uppvisar idag ett väljarstöd på 5,4 procent. Även Liberalerna har backat något sedan gårdagens mätning och får idag ett stöd på 4,7 procent, en minskning med 0,8 procentenheter. 4,3 procent uppger att de skulle rösta på Miljöpartiet om det vore val idag, en minskning på 0,5 procentenheter jämfört med gårdagen.

Samtliga förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen. Felmarginal för denna enskilda mätning: M 2,0%, L 1,1%, C 1,2%, KD 1,2%, S 2,3%, V 1,5%, MP 1,0%, SD 2,2%, Annat 0,6%. C har minskat 0,1 procentenheter för att få jämna 100 procent.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: