Novus egna undersökningar

Syn på de höga elpriserna - aug 2022

Orsak och ansvarig för de höga elpriserna

Vi ville undersöka svenskarnas syn på vad man anser är orsaken och vems ansvar de höga elpriserna
i Sverige är. Något vi inte sett undersökas innan.

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus elpriser 20220825

Undersökningen har gjorts på Novus eget initiativ i syfte att bättre förstå denna högaktuella fråga. Lär mer om undersökningen i rapporten i länken.

Var tredje svensk anser att nedlagd kärnkraft är den främsta orsaken till de höga elpriserna idag. Därefter kommer Europas beroende av rysk gas, bristande kapacitet och kriget i Ukraina.

Varannan svensk anser att den främst ansvariga för de höga elpriserna är svenska politiker.  Även om det inte handlar om kärnkraften anser alltså varannan svensk att det är svenska politikers ansvar att Sverige kan ha billigare elektricitet.

Det är ingen tvekan om att elpriserna är en svensk valfråga, och sannolikt en delförklaring till SD:s uppgång nu. Även om M KD och även S vill bygga kärnkraft nu, är frågan fortfarande bland väljarna varför man lade ned innan det fanns andra energislag. Vi vet sedan tidigare att en stor del av svenskarna vill att man öppnar upp nedlagda kärnkraftverk, något Novus undersökte i våras.

Dagens Novus/SVT väljarbarometer finns här: Valspurten 2022

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus elpriser 20220825

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: