Nyhetsbrev – 18 maj 2016 – Är du uppdaterad inför sommaren?

Om du inte vet var du är här och nu, spelar det ingen roll vart du har satt ditt mål

De flesta företag och organisationer har en plan för hur de vill utvecklas. Visionerna är satta och utvecklingen ska genomföras. Det är här Novus kommer in, vi är inte bara kartritaren över er marknad, i samarbetet med er ritar vi ut er på kartan så att ni vet åt vilket håll ni skall gå för att nå era mål.

I detta nyhetsbrev tar vi upp två saker. Representativitet, något som diskuteras flitigt i undersökningsbranschen. Representativitet är själva kärnan i pålitliga undersökningar och slarvar man med det så kan man gå fullständigt vilse trots att man vet vart man ska. För om du tror att du nu befinner dig på ett annat ställe och kartan är dålig – då går du vilse oavsett hur målfokuserad du är.

En produkt som tar vid där representativiteten slutar är Novus Insiktsforum, som ökat mest i popularitet hos oss. Novus Insiktsforum är ett verktyg i digitaliseringens tidsålder som hjälper dig att på ett flexibelt sätt gå på djupet i en undersökning.

Trevlig läsning och tveka inte att höra av dig.

Torbjörn Sjöström
VD


Undersokning

Hur uppnås representativitet?

Vad som gör en undersökning representativ är något som diskuteras flitigt i undersökningsbranschen och Novus är ett av de företag som driver denna kvalitetsdebatt. Varför är det då viktigt? Om urvalet i en undersökning inte är representativt, speglar inte resultatet verkligheten. Strategiska beslut riskerar då att fattas på fel grunder.

För att förstå sig på vad representativitet innebär behöver vi förklara skillnaden mellan demografisk representativitet och åsiktsrepresentativitet.

Demografisk representativitet innebär att fördelningen i ålder, kön och geografisk spridning hos de tillfrågade motsvarar fördelningen hos exempelvis svenska folket. Till exempel så är ungefär hälften män och hälften kvinnor, en femtedel bor i Stockholms län o.s.v. Åsiktsrepresentativitet handlar om att åsikterna utifrån en undersökning motsvarar det som en grupp, till exempel svenska folket, tycker. Det får man genom att de tillfrågade är slumpmässigt utvalda, det vill säga från en icke självrekryterad panel, där man inte kan anmäla sig själv till att vara med i en undersökning. I en självrekryterad panel, där man kan anmäla sig själv, Finns det däremot en risk att till exempel endast de med starka åsikter väljer att delta i undersökningen, vilket kan ge en felaktig bild av vad populationen tycker. Beslut riskerar då att fattas på fel grunder.
För att uppnå representativitet behöver man få med båda delarna. Enbart demografisk representativitet är alltså ingen garanti för att de tillfrågades åsikter motsvarar svenska folkets och säger därför inget om tillförlitligheten i svaren.


Consumer-Insight-Lab_artikel

Flexibla insikter – med Novus Insiktsforum

För att kunna uppnå en djup dialog med en målgrupp ställs allt högre krav på flexibla metoder – inte minst när det kommer till att kunna anpassa tid och plats efter respondenterna. Novus Insiktsforum, en ny lösning för att kartlägga viktiga insikter, har blivit en mycket uppskattad och efterlängtad metod bland såväl kunder som respondenter.

Novus Insiktsforum är en digital anslagstavla/diskussionsforum där deltagarna under flera dagar kan delge sina tankar, åsikter och reflektioner i både ord och bild. Novus kan också, utöver att ställa frågor, ladda upp olika stimulimaterial som till exempel bilder, vilket ger Novus och kunden insikter som är svåra att hinna fånga upp under exempelvis en fokusgrupp. Deltagarna kan också få olika uppdrag som att exempelvis besöka platser och butiker, för att sedan ge sin återkoppling på upplevelsen.

Det finns många fördelar med att använda Novus Insiktsforum. Deltagarna är fria att var som helst och när som helst under dygnet gå in och besvara frågor eller genomföra uppgifter, vilket skapar flexibilitet. Kunder kan dessutom enkelt följa dialogen via webben och återkoppla i realtid. Forumet skapar engagemang och väcker intresse, vilket ger både högkvalitativ input och nyckelinsikter, som underlag för operativa och strategiska beslut.


Inte försent!Har du inte allt underlag som du behöver inför Almedalen? Eller vill du kanske höja närvaron i media inför sommaren?

Vi hinner fortfarande ta fram insikter till dig!


Intressant fakta

Visste du att de flesta undersökningar som Novus genomför är på uppdrag av det privata näringslivet, bland annat marknadsundersökningar och kundundersökningar?


Till hemsidan | Skicka vidare | Avprenumerera
Novus Group International AB, Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, Sverige
Tel: +46 (0)8 535 25 820 | info@novusgroup.se

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: