Nyhetsbrev – 28 juli 2016 – Nytt verksamhetsår och nytt kunskapssökande

Nytt verksamhetsår och nytt kunskapssökande

Novus har brutet räkenskapsår och har precis stängt ytterligare ett lönsamt verksamhetsår, är du aktieägare eller skulle vilja bli det så kan ni följa vår börskurs här.

Vad är det då ett undersöknings- och analysföretag gör?

”Samlar in svar på frågor” är nog det man främst tänker på, men det är egentligen bara ett litet steg av vad en undersökning är. En undersökning är en process eller aktivitet som utförs i syfte att erhålla kunskap. Kunskap är något vi tillbringar hela livet åt att jaga, det är något vi börjar söka efter från första sekunden vi föds och det slutar aldrig.

I Novus fall är det den kollektiva kunskapen vi primärt arbetar med. Där vår kompetens hjälper våra kunder att förstå och få kunskap och insikter kring hur något är, men även vad som ligger bakom denna uppfattning.

Kring synen på kunskap, Novus undersökningar och analys går jag in lite mer på här. Från de gamla grekerna, via påven fram till idag. Det är lätt att bli filosofisk när man jobbar med kunskapsförmedling.

Hoppas ni har haft en bra sommar och att ni ser fram emot hösten lika mycket som vi på Novus gör!

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Tre tips för att dra maximal nytta av en undersökning

Hösten är en intensiv tid för de flesta organisationer. Kampanjer ska planeras, strategier ska verkställas och nya projekt ska startas upp. Kanske ska större förändringar genomföras i organisationen.

I uppstartsfaser av olika aktiviteter kan en undersökning bidra med viktig kunskap om en verksamhets nuläge. Att få insikt om ett nuläge är viktigt – inte minst för att veta hur man ska staka ut riktningen för det fortsatta arbetet.
Hur säkerställer man då att en undersökning verkligen utnyttjas på rätt sätt och inte blir en hyllvärmare? Här kommer tre tips för att ni ska kunna dra maximal nytta av er undersökning i ert utvecklingsarbete:

• Använd dig av erfarna konsulter som kan hjälpa dig att få en fördjupad förståelse.
Novus undersökningskonsulter har stor erfarenhet av att arbeta med undersökningar och rådgivning, såväl strategiskt som taktiskt. De kan hjälpa dig med matnyttiga analyser och rekommendationer.

•Utifrån konsultens analys och rekommendation, utforma gärna en handlingsplan.
Handlingsplanen bör innefatta ett antal realistiska mål samt en plan på hur och när dessa ska uppnås.• Följ upp resultatet av undersökningen.
En undersökning bör följas upp för att kunna se förändringar över tid och om ens handlingsplan har gått i lås. Nyckeltal kan även följas upp oftare med enklare mätningar.

Kicka igång efter sommaren

Har du inte tillräckligt med underlag för att kunna fatta beslut eller planera hösten? Eller vill du kanske höja närvaron i media?

Rivstarta med en undersökning och få ett försprång! Vi tar fram insikterna till dig!

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: