Var är undersökarna i USA?

Följer USA valet på plats, å kan så klart inte undgå alla undersökningar som man fullständigt dränks i. TV kommentatorer refererar till polls och pollsters hela tiden. De refererar till att skillnaden är inom felmarginalen, och all rapportering baseras på data och statistik.

Men var i hela friden är undersökarna?

Ok, jag är inte förvånad, men jag trycker på en poäng som är pinsamt uppenbar. Undersökarna har abdikerat som uttolkare av resultaten och gått med på att förminskas till dataleverantör.

Är detta dåligt? Ja absolut, inte nog med att man felaktigt refererar till felmarginaler som inte finns här. Deras undersökningar är inte bra nog.

Journalisterna blandar ihop popular vote och elektorsröster, de ger en felaktig bild av att det väller in data konstant och säger helt orimliga saker som “the shy Trump voters”

Det leder till att undersökningsföretagen inte behöver ta ansvar för sin produkt. Det underminerar branschens förtroende och man låter massmedia vara uttolkaren av vår verksamhet.

Men det innebär också att en enorm kunskap går förlorad. Man stirrar sig blind på Nate Silvers site, å han är duktig, men det är faktiskt så att han inte har den information som en duktig undersökare och ett undersökningsföretag har.

Men det innebär också att förtroendet för massmedia undermineras mer. Alldeles för dåliga undersökningar som ingen tar ansvar för, men som media framför som en oemotsagd sanning och efter valet visar sig vara fel. För det var ju faktiskt inte riktiga undersökningar. Så sjunker förtroendet för både media och undersökningsföretag.

Vi som ärliga undersökare som tar vårt jobb på allvar måste göra mer. Vi kan inte stillasittande stå bredvid och låta andra medvetet eller omedvetet förvanska vår produkt.

Vi på Novus kommer fortsätta att berätta och förklara. Siffrorna i undersökningar är en siffra som man måste sätta ord till. Siffran utan förklaring och analys är inte mycket värd. För den förutsätter uttolkaren har samma kunskap och erfarenhet som vi undersökare. Å det finns få som har den kunskapen. Oftast innebär det att man råkar misstolka.

Vilket som sagt skadar både undersökningsbranschen och förtroendet för media.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

img_20161107_102228375_hdr img_20161107_102254973

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: