Jobbet, lyckan och meningen

Hur hänger egentligen jobbet ihop med lyckan? En hel del, visade det sig när vi frågade drygt 1000 människor hur lyckliga de är på en skala 1-10 och jämförde mellan olika yrkesgrupper. Jobbet har ett starkare samband med lycka än både inkomst och ålder, som är klassiska faktorer i lyckoforskningen. En förklaring till det kan vara att jobbet utgör en så stor del av människors liv, både i form av vaken tid och i form av identitet. Att jobbet utgör en stor del av människors liv skulle också kunna förklara varför det hänger samman lika starkt med hur mycket mening de känner i sina liv på en skala 1-10 (vi frågade om det också).

Men medan vissa jobb, som att vara chef eller egen företagare hamnar högt i lyckotoppen, hamnar andra jobb, som att vara lärare eller läkare, högt i meningstoppen. På samma sätt skiljer det sig mellan sektorer, till exempel placerar sig privat sektor högre i lycka än jobb i kommunen, medan ordningen är det omvända för upplevd mening i livet.

En viktig lärdom av det här är att jobbet kan bidra till människors välmående på olika sätt och både genom sin funktion och sektortillhörighet. Jobbet verkar också bidra på olika sätt över åldersspannet, med ett svagt U-format lyckosamband som är lite starkare i yngre och äldre åldrar medan meningssambandet är lite starkare mitt i livet.

En närmare beskrivning av de olika yrkesgrupperna (och människors drömyrken) finns här: https://www.svd.se/a/WRjWjg/micael-dahlen-om-att-byta-jobb-yrket-svenskarna-drommer-om

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: