En opinionsundersökning är ingen framtidsförutsägelse

Den ger svar på hur det ser ut idag.

Om SvDs mycket riskabla försök att förutsäga framtiden som snarare riskerar att påverka framtiden genom att ge en felaktig bild av både nutid och framtid.

Att förutsäga framtiden kan ju vara kul, och SMHI har det som kärnverksamhet. Men att tro att vi idag vet hur valet om en månad kommer gå är verkligen att gå för långt.

Tvärtom riskerar man skapa en falsk bild av framtiden som faktiskt påverkar. Ofta ställer nyhetsmedia den kritiska frågan ”påverkar inte era undersökningar?”. Mitt svar är detsamma, allt som presenteras som sanning i nyhetsmedia påverkar, den största påverkan har man om det är fel. Det blir ännu värre om man har fel om framtiden.

Nyhetsmedias granskning påverkar alltid, även om man då och då misstolkar Fichtelius term konsekvensneutral som jag tror nu är alla svenska nyhetsredaktioners mantra. Konsekvensneutral betyder att man skall rapportera även om det kan ha negativa konsekvenser. Sanningen är viktigare än att någon kommer i kläm. Men jag har många gånger sett att det beskrivs som att man inte har någon påverka. Att konsekvensneutral felaktigt betyder att man skall rapportera och det gör inte ens något om det man rapporterar blir.

SvD lanserade innan sommaren en valprognos, där man utifrån väljarbarometrarna förutser hur valet kommer att sluta genom att rapportera olika sannolikheter för olika utfall. Modellen är en ganska enkel statistisk modell som heter Bayseansk statistik. Den utgår från ett par grundantagande om nutiden och sedan ger sannolikheter för olika utfall.

Häromdagen skrev man att det var 88 % sannolikhet att M blir större än SD baserat på opinionsundersökningarna idag, bl.a. skrev man att  ”Även SCB:s majmätning ges en framträdande roll i prognosen, eftersom den historiskt visat sig vara ovanligt bra på att förutse valresultat”

SvD:s prognos: SD går inte om M på valdagen | SvD

Modellen man utgår från är samma som Nate Silver använde när han sa att det var 81 % sannolikhet att Hillary skulle bli president. Ja ni vet hur rätt det var…

Samma modell användes sedan också Brexit valet där nyhetsmedia kvällen innan valet utropade att det blir ”Remain”. Vad hände då, jo valdeltagandet var lägre i de valkretsar som hade övervägande remain röster och gick upp i leave valkretsar. För de som ville stanna i EU stannade hemma och slapp gå att rösta i valet, det var ju klart…

Det är ett typexempel på hur medias rapportering påverkar verkligheten. När man säger att något är klart påverkar det valdeltagandet. Det har noterats i USA flera gånger, även Danmark. Vi som undersökningsföretag tar det på största allvar och är därför supertydliga med att det vi gör INTE är en framtidsförutsägelse, utan visar nuläget.

Men det som oroar mig nu är att SvD med sina ekonomiforskare från Lund inte verkar ha sett hur illa det gått i andra exempel när man glatt pratar om sannolikheter och framtiden. Nate Silver har lärt sig sin läxa, det kan man läsa bl.a. här:

The Media Has A Probability Problem | FiveThirtyEight

För problemet är hur man tolkar sannolikheter. Nates slutsats var att nyhetsmedia måste förstå sannolikheter om de skall jobba med dem. Vill man förstå forskningen lite mer kring det så är Philip Tetlocks sammanfattning kring det mycket intressant, boken

”Superforcasting: The art and sciensce of prediction” tar upp det bl.a. Även Nate Silvers egen bok the ”signal and the noise” är mycket läsvärd om man vill lära sig lite mer om prediktioner. För man måste lära sig att hantera dessa, man kan få en hum om framtiden baserat på nutiden. Men man måste också förstå att framtiden hela tiden förändras. Handlar det om partisympatier, eller medborgarnas åsikt så kommer det att ändras hela tiden baserat på nuläget. Det känns nästan fånigt att behöva påminna om att vi har ett krig i Europa, en pandemi som fortfarande pågår, skenande elpriser osv. Självklart ändrar människor sina åsikter baserat på nutiden.

Man kan heller inte som SvD slira med vad som är vad. Att skriva att SCB i maj bäst förutsåg valresultatet. Det är ett direkt faktafel. Att inte verka förstå skillnaden mellan nutid och framtid är rätt allvarligt.

Nyhetsmedias huvudfunktion i en valrörelse måsta väl ändå vara att granska och förklara? Att tala om hur framtiden kommer bli riskerar i bästa fall bara att bli lite missvisande.

Men för att man verkligen skall förstå det absurda i att förutsäga framtiden i en valrörelse så tänk på detta.

Om opinionsundersökningarna korrekt i maj visade hur det skulle gå i valet i september:

  • Varför har man då en valrörelse?
  • Varför sänder nyhetsmedia debatter?
  • Varför har de partiledarutfrågningar?
  • Varför har man ens allmänna val? Räcker det inte då med att gå på en opinionsundersökning?

Självklart lyssnar och reflekterar väljarna på medias inslag och granskningar.

Självklart ändrar sig väljare ända fram till valdagen.

T.ex. I valet 2018 ändrade sig 4 % av väljarkåren efter SVTs sista debatt på fredagen när Åkesson sa ”dom är inte svenskar”. Både M och S ökade med två procentenheter var jämfört med Novus sista väljarbarometer som visade torsdagens läge i väljaropinionen jämfört med valresultatet. Det betyder inte att Novus väljarbarometer var fel, utan att väljare ändrade sig.

Det är väl också hela grejen med en valrörelse? Att väljare skall ändra sig? I alla fall är det nyhetsmedias och politikens drivkraft. Att deras information skall vara så viktig att den påverkar valutgången. Hela deras arbete går ut på att visa att opinionsundersökningarna stämmer IDAG men inte imorgon. Det håller jag helt med om. Framtiden har inte hänt ännu.

Bara för man inte kan förutspå framtiden betyder inte det att inte nutiden är helt avgörande. Tvärtom, när man går vilse är inte problemet att man inte vet vart man skall, utan man har oftast fel om var man är nu.

Därför är tillförlitliga opinionsundersökningar helt avgörande för att visa väljarnas röst mellan val. Utan dem ger man ju politiker ett frikort förutom en dag vart fjärde år. Det är inte så en representativ demokrati fungerar. Man måste visa att man har och förtjäna väljarnas förtroende varje dag. Utan tillförlitliga opinionsundersökningar kommer endast den som skriker högst att påverka, och den tysta majoriteten kommer ignoreras.

Men låtsas inte att du kan spå i undersökningar. Det fungerar lika dåligt som att spå i teblad eller kaffesump. Det går ju knappt att spå morgondagens väder, trots att man VET dagens exakt vad dagens väder och använder superdatorer för att simulera hela jordklotets väderfenomen, och använder hypermodern teknik som radar och satelliter. Ändå blir det fel om morgondagens väder rätt ofta. Det är EN dag i framtiden. 10 dagars prognosen är en höftning.

Hur kan någon vid sina sinnes fulla bruk tro att en siffra som ger en 95 % sannolikhet att väljaropinionen idag är inom felmarginalen skall kunna förutsäga hur det är om en månad? Eller som i SCB:s fall att det skulle vara korrekt för tre månader sedan? Det är ju lika absurt som det låter

Väljarbarometrar ger en god bild av nuläget. Man kan lita på att man vet rätt väl hur svenskarnas åsikter är idag. Men tro inte att väljare inte ändrar sig.

Orsaken till att väljare ändrar sig är i 9 fall av 10 direkt eller indirekt på grund av nyhetsmedias arbete.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: