Vad? Varför? Hur?

Det som förenar alla Novus kunder är att de vill ha reda på en eller alla tre av följande frågor:

  • Vad tycker man i en fråga?
  • Varför tycker man som man gör?
  • Hur kan jag får nya kunder/fler medlemmar/bättre affärer med denna kunskap?

Vad man tycker är det som oftast läses om i massmedia, men det är egentligen bara början på en undersökning som ett operativt värde. Men om man inte vet vad åsikterna är så är det svårt att komma vidare och kunna förstå varför. 

Vad man tycker är i mångt och mycket en fråga som uppfattas kretsa kring datainsamling, och det stämmer att datainsamlingen är viktig. Men utan relevanta frågor och ett åsiktsmässigt representativt urval så kan man inte lita på att resultatet stämmer överens med hela populationen. Novus är inte bara en trovärdig leverantör att vända sig till för att vi är duktiga på att samla in svaren, utan för att det är relevanta frågor och att svaren ger en bild av hela gruppen som skall mätas. T.ex. svenska folket.

Varför åsikterna är som de är är där Novus kommer till sin rätt ännu mer. Den genomsnittliga branscherfarenheten på alla Novus anställda är 14 år. Den erfarenheten översätts inte bara till nästan 400 års erfarenhet av undersökningar, att vi inte gör nybörjarmisstag utan att vi har den erfarenheten att tolka mänskligt beteende. Undersökningar är ett stort mått av förståelse för gruppsykologi. Vi tolkar orsak och verkan. Vi kombinerar olika undersökningsmetoder (kvalitativa och kvantitativa) med vår yrkeserfarenhet och kan ge våra kunder mycket kvalificerade svar på varför åsikterna är som de är. Förstår man inte varför så är det svårt att förstå hur man praktiskt skall använda kunskapen.

Hur kan jag som undersökningsköpare få nya kunder/medlemmar eller fler affärer. Det är den grundläggande anledningen till varför man anlitar Novus. Och de kunder som inkluderar Novus i processen i den omfattningen att de kommer till oss och vill veta hur de får bättre affärer, får också ut den verkliga nyttan av en bra undersökning från Novus. Här kombinerar vi kunskapen kring vad och varför för att kunna ge våra kunder de kunskaper och insikter som behövs för att förstå hur de behöver agera för att kunna nå sina mål.

Med andra ord en undersökning är långt ifrån bara en mekanisk datainsamling, det är en process för att ta fram fakta.

Men sedan har vi så klart kunder som bara vill veta vad folk tycker. Det också kan vara en bra början i resan som vi gärna gör med alla våra kunder så att de slutligen får svar på varför och hur.

Torbjörn Sjöström

VD

Figurer_rad

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: