Vad kostar kunskap?

Vad kostar en undersökning?
Vad kostar kunskap?

Självklart är det omöjligt att svara på. Frågan är inte vad det kostar utan vad det är värt. Har jag som kund något ekonomisk nytta av kunskapen, i så fall hur mycket kan jag investera för att få den kunskap jag behöver?

Undersökningar en process eller aktivitet som utförs i syfte att erhålla kunskap. Precis som med kostnaden för kunskap är det då omöjligt att ge ett enhetligt svar på vad en undersökning kostar.

Det är däremot lätt att man fastnar i vad en fråga kostar. Men vad har man för värde av en fråga med ett antar svar om det inte ger någon värdefull kunskap.

Självklart kan vi inte garantera att all kunskap är värdefull, men när vi genomför undersökningar så vill vi berika våra kunder med väsentlig kunskap kring de frågeställningar de har.

Oftast är utmaningen inte vilken kunskap vi kan ge våra kunder utan att man lätt fastnar i kostnaden för frågor, inte värdet av kunskapen undersökningen ger. Vilket i sin tur lätt blir självuppfyllande. Man tittar på kostnaden istället för värdet, inget som är unikt för undersökningsbranschen på något sätt.

Novus däremot har en unik position, vi ser inte en undersökning som en datainsamling, vi är helt oberoende, utgår från Svenska behov och vi är inte låsta av stora industriella metoder.

Vårt mål är att att leverera kunskap till våra kunder. Kunskap som har ett operativt värde.

Torbjörn Sjöström

VD

frågetecken

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: