När kriserna avlöser varandra

När kriserna avlöser varandra i media är det viktigt att snabbt förstå hur saker uppfattas.
Ett uteblivet handslag, uppfattas inte som enbart utebliven fysisk kontakt. En flygresa med företagets eget plan representerar så mycket mer osv.

Den upplevda sanningen om en individuell händelse är faktiskt på kort sikt viktigare än hela sanningen. Saker får liv och blossar upp som de inblandade inte insåg var så farligt. Små saker överskuggar helheten.

Därför behöver man en sanity check under en kris. Tex Novus snabbmätning. Svar på några timmar om det är riktigt bråttom.
Men det är också viktigt utanför krisen att förstå hur man uppfattas.

Har man en korrekt bild som stämmer med självbilden så blir det inte bara lättare att undvika kriser, utan också hantera en kris om den inträffar.

Det händer inte plötsligt
Att lyckas driva en framgångsrik verksamhet är inte som att vinna på lotto. På Novus tar vi fram ett analytiskt underlag för att ni ska kunna fatta väl genomtänkta affärsmässiga beslut.

Men händer något överraskande så hjälper vi gärna till blixtsnabbt.

Torbjörn Sjöström

VD

Consumer-Insight-Lab_slider

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: