Om snabbhet

Vill minnas att viktigaste anledningen för Aftonbladet att ha eget undersökningsföretag var snabbheten, för undersökningsföretagen var så slöa… Novus undersökning för tv4 var klar kl 17:20 igår och publicerades kl 19, såg att de publicerade kl 06:30
Förutom då att självrekryterade undersökningar bara kan användas då man redan vet vilka siffror man skall förvänta sig då de saknar felmarginal.

Förra gången vi gjorde en undersökning samtidigt, då DÖ bildades var vi även då ca 12 timmar snabbare har jag för mig. Aftonbladet publicerade Novus undersökning innan de publicerade sin egen. Aftonbladet var snabbast att publicera vår undersökning den gången.

Sen finns det inget som helst egenvärde i att vara snabb, behöver man inte är det bättre att låta fältperioden vara längre, det minskar felmarginalen.

Men kallas branschen för slöa så hade det ju varit intressantare om det var sant. Novus har alltid levererat snabbmätningar på några timmar om det behövs. Tex vid krishantering

Torbjörn Sjöström

VD

tv4 snabbmätning

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: