Nylansering av geometriskt upptagningsområde

Novus lanserar möjligheten att genomföra undersökningar baserat på upptagningsområden.
Novus kan utifrån en adress skapa ett geometriskt urval där man kan välja mellan cirkel, rektangel, polygon (månghörning). Det finns möjlighet att zooma eller panorera dessa till lämplig storlek. Antal intervjuer som kan genomföras baseras på områdets storlek.

Två exempel på användningsområden är om man t.ex. vill intervjua personer i en butiks upptagningsområde eller personer som bor inom ett visst avstånd från ett vindkraftsverk.

Nedan är exempel på tre geometriska urval utifrån de som bor i närområdet till Novus kontor på Sveavägen 59 i Stockholm där vi skulle kunna genomföra 500 – 1000 intervjuer.

Kontakta Novus om du vill veta mer!

Mikael Ohlsson

Forskningschef

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: