Om felmarginalen

Felmarginalen varierar beroende på procent nivå och antal intervjuer.

Felmarginalen skall läsas som att ett resultat är med 95 % sannolikhet på nivån X plus minus felmarginalen. Tex om det är 1000 intervjuer och ett resultat har stöd av 30 % av svenska folket, där felmarginalen är 2,8%, då betyder det att resultatet är med 95 % sannolikhet mellan 27,2 och 32,8.

Här finns ett par grafer som visar nivån på felmarginaler baserat på dessa två parametrar, så att ni snabbt kan se ungefär hur stor felmarginalen är för ett visst resultat. Håll musen över en datapunkt i graferna så ser man storleken på felmarginalen

X axeln visar det procentuella resultatet, tex 30 % i exemplet ovan

Y axeln är felmarginalen, tex 2,84 vid 30 % i exemplet ovan vid 1000 intervjuer

Linjen är antal intervjuer

OBS, felmarginaler kan bara räknas när urvalet är slumpmässigt utifrån den grupp man skall undersöka. Skall man undersöka alla röstberättigade i Sverige så måste urvalet vara slumpmässigt utifrån alla röstberättigade svenskar. Alla Novus undersökningar är baserat på ett slumpmässigt urval. Felmarginalerna är då ett bra riktvärde. Men de undersökningar när respondeter aktivt söker sig till undersökningsföretaget, kallas ofta för opt in, eller självrekryterat. Där har man ingen möjlighet att använda felmarginaler. Där är felet helt okänt, man kan inte säga att resultatet stämmer med 95 % sannolikhet. Det kan råka stämma ändå, men man VET inte. Undersökningar genomförs för att man vill veta mer, inte gissa.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: