Om fakta och kunskap, vad är skillnaden? Fundera på det

Jag har tänkt länge på skillnaden mellan fakta och kunskap. Jag har hållit föredrag i flera år kring vad kunskap är. Men ändå kommer jag stegvis fram till nya tankar kring detta. Särskilt i tider av “fake news” och faktakollar under ett valår.

Fakta är inte samma sak som kunskap. Fakta kan vara rätt men det är ändå missvisande.

Kunskap är att man har så mycket fakta att man kan värdera den och man har en rättvisande bild av en fråga.

Att faktakolla blir utifrån det perspektivet rätt missvisande, för är man smart och vill driva sin poäng så har man korrekt fakta, men det är ändå missvisande. Man väljer att zooma in på en fråga och snäva in den så mycket att man har rätt i varje detalj, men det man säger är ändå missvisande. Man leder tanken till lösningar som kanske bli rätt för de enskilda fall man tar upp men man löser inte de riktiga problemen.

Det finns oändligt med exempel. Är målet att minska kostnaden för sjukskrivningar så är det ju lätt att tänka att man skall sluta bevilja sjukpenning. Men det löser ju inte problemet, man suboptimerar vilket i sin tur ofta leder till ännu större problem framöver.

Ordspråket sila mygg och svälja kameler kommer ofta upp i mitt huvud nu för tiden. Men jag antar att det är för att man fokuserar på att ha rätt i fakta, men missar att kunskap är det man faktiskt måste ha.

Man måste förstå de stora dragen för att begripa sammanhangen. Man kan faktiskt ha fel i fakta och ändå ha rätt kring helheten för att man har kunskap i frågan.

Varför pratar jag om detta?

Novus är ett kunskapsföretag, vi är inte ett statistikföretag.

Målet är inte att samla in statistik = fakta, det är däremot SCB:s roll. SCB är jättebra på att samla in statistik. De samlar in fakta. Men isolerad fakta är ingen garant för kunskap. Man måste faktiskt ha kunskap för att kunna värdera fakta, och ju mer fakta man får desto mer kunskap kan man få.

Novus roll är att samla in relevant fakta och utifrån den kunna ge en rättvisande bild kring ämnet i frågan. När man levererar kunskap så måste så klart fakta vara rätt. Men den måste också vara relevant och rättvisande.

Men det är inget unikt kring Novus verksamhet. Det är något som jag inser är symptomatiskt i hela samhället. Man jagar fakta och missar helt att det viktiga är att ha kunskap, och att det man gör är rättvisande. Problembeskrivningen måste vara rättvisande. Lösningen måste vara rättvisande för de stora problemen.

Ingen slump att Novus keps har texten “Making knowledge great again”

Det är kunskap som är en bristvara. Fakta är helt meningslös utan kunskap. Målet är nästan aldrig att få fram fakta, utan att få kunskap.

Novus definition av undersökningar är att det är en metod eller en process för att få kunskap. Den består av datainsamling (faktainsamling) och analys.

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: