Skillnader i vilka politiska frågor som är viktiga

Novus presenterar regelbundet undersökningar som visar vilka politiska frågor som väljarna tycker är viktiga. Så klart extra intressant såhär under ett valår när partierna ska vinna väljare.

Resultatet av undersökningarna presenteras nästan alltid för allmänheten i stort. Tittar man däremot på hur olika grupper svarar på vilka frågor de tycker är viktigast så finns en hel del skillnader.

Klicka på grafens olika undergrupper för att se hur skillnaderna ser ut mellan väljarnas topp tio viktigaste frågor.

Exempelvis tycker män att frågor som lag och ordning och landets ekonomi är viktigare medan kvinnor i större utsträckning tycker att sjukvård, utbildning, miljö och klimat samt jämställdhet är de viktigaste politiska frågorna.

Svaren på vilka frågor som är de viktigaste är också olika beroende på om du frågar en ung eller än äldre person. För de upp till 29 år är frågor som miljö och klimat och jämställdhet viktigare medan sjukvård och äldreomsorg är betydligt viktigare för väljare över 65 år.

 

Liza Pettersson

Konsult och opinionsanalytiker

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: