Novus Sverigepanel vs. andra typer av webbpaneler

En vanlig missuppfattning är att webbpaneler behöver vara representativa utifrån populationens demografiska fördelning. Det är dock undersökningsresultaten som ska vara representativa.

Det som åstadkommer representativa och därmed tillförlitliga resultat är:

  • Rekrytering till panelen via sannolikhetsurval.
  • Slumpmässigt stratifierade urval i respektive panelundersökning.
  • Viktning på relevanta variabler.

Detta om vi bortser från andra eventuella felkällor.

Slumpmässigt rekryterade paneler VS. självrekryterade paneler

Att sätta upp en webbpanel som tillåter giltiga statistiska slutsatser om allmänheten kräver rekrytering via sannolikhetsurval. Det förutsätter i sin tur en tillförlitlig urvalsram (befolkningsregistret). Sannolikhetsurval innebär att alla i urvalsramen har en känd sannolikhet att bli tillfrågade. Eftersom det bara är görbart via telefon, sms, eller post som medför kostnader så väljer många panelhanterare att istället nyttja självrekrytering.

Om panelrekryteringen inte är slumpmässig kommer en åsiktsbias att byggas in i panelen, denna bias är beroende på vilka rekryteringskällor som använts. Många självrekryterade paneler i CINT har en överrepresentation av exempelvis föräldrar till barn som är med i olika föreningar eller tidningsläsare från olika tidningar. Demoskop rekryterar exempelvis på Aftonbladet under rubriken ”Vill du vara med och påverka politiken”. Vid självrekrytering har varje person en okänd sannolikhet för att bli tillfrågad, vilket gör det omöjligt att konstruera tillförlitliga skattningar.

Självrekryterade paneler arbetar ofta med kvoturval. Men att med kvoturval samla in en perfekt fördelning av antal intervjuer i olika demografiska grupper kompenserar dock inte den åsiktsbias som finns i en självrekryterad panel. I självrekryterade paneler kan inte statistiskt signifikanta skillnader beräknas dels på grund av rekryteringsmetod, dels för att kvoturval används. I matematiken blir minus gånger minus lika med plus med detta kan inte appliceras i detta fall.

I Novus panel arbetar vi med slumpmässiga urval där data sedan viktas till rätt proportioner vilket gör att vi kan använda inferensteori och uttala oss om statistiskt signifikanta skillnader.

I en population med personer i åldern 18 – 79 år är ca 20% i åldern 18 – 29 år. Som ni förstått av ovan är det t.ex. undantagslöst att föredra en slumpmässigt rekryterad panelundersökning med 10% av svaren i åldern 18 – 29 år jämfört med en självrekryterad panel där 20% av svaren är i åldern 18 – 29 år.

Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel används därför också för datainsamling i många stora forskningsprojekt där tillförlitligheten är viktig, bland annat i forskningsprojekt för Stanford.

 

Mikael Ohlsson,

Forskningschef på Novus

 

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: