”Sverige tycker” är nu ”Lena Mellin tycker” Om Aftonbladets undersökningar

När Aftonbladet startade sin egen opinionsundersökning – presenterad som ”Sverige tycker” – slog man på stortrumman. Man ville bland annat visa att professionella undersökningar är förlegade och långsamma.

Min första reaktion var ”å nej”. Inte för att jag är rädd för konkurrensen, utan för att jag bryr mig om journalistiken. Ingen redaktion bör, av trovärdighetsskäl, göra egna undersökningar, i synnerhet inte sådana som inte uppfyller vare sig vetenskaplighet eller undersökningsetik.

Opinionen påverkas av medias bevakning av politik. Om man, som Aftonbladet, mäter opinionseffekten av sina egna artiklar, och sedan får ”bekräftat” hur viktig en fråga är, så är ”sanningen” snart självuppfyllande.

I stället för att granska makten och förklara för läsarna vad som driver opinion så skapar Aftonbladet den opinion man felaktigt tror sig mäta.

Aftonbladet använder sig av självrekryterade paneler och den ”vetenskapliga empiri” man åberopar håller inte för närmare granskning. Jag skrev redan i april 2014 om detta i Journalisten.

Texten finns att läsa här: Egna undersökningar förstärker felaktiga fakta | Journalisten

Aftonbladet släppte sedan namnet ”Sverige tycker” och lade in Inizios namn. Inizio är företaget som Aftonbladet betalat för att bygga upp panelen ”Sverige tycker”.

Aftonbladet rekryterade via sina egna tidningsläsare en självrekryterad panel. Alla som kan undersökningsmetodik vet att tillförlitliga paneler måste vara obundet och slumpvis rekryterade. Sådant man lär sig på ABC-kursen.

Resultaten i ”Sverige tycker” kunde ofta se OK ut men i nedbrytningarna syntes väldigt konstiga skevheter. Så blir det när man har självrekryterade urval och sedan masserar sina data för att få icke åsiktsmässigt representativa urval att se OK ut.

Inizio heter sedan 2019 Demoskop. Det är en sammanslagning av ”gamla” Demoskop och Inizio med Inizios VD vid rodret.

Samma Aftonbladetpanel har nu kombinerats med ännu en självrekryterad panel – Userneeds. Du kan som person gå med i panelen, anonymt och hur många gånger som helst, bara skaffa flera epostadresser. Men två fel blir naturligtvis inte ett rätt.

Numera kallas den ”Iniziopanelen” och ligger till grund för Aftonbladet/Demoskops gemensamma väljarmätningar, vilka kommenteras av Lena Mellin.

Sedan årsskiftet har Aftonbladet toppat med bland annat följande ”nyheter”:

  • Moderaterna största parti
  • Moderaterna bästa miljöparti

Ulf Kristerson firar med tårta och Moderaterna skriver debattartiklar baserat på ”nyheten”.

  • Succé för Sabuni
  • Succé för Centerpartiet

Allt ovan med stöd av ”Iniziopanelen”. Samtidigt, i resten av de professionella undersökarnas värld, ser man inte ett spår av Aftonbladets sensationella upptäckter i väljaropinionen.

Faktiskt inte heller i Aftonbladet, fast lite senare. M är numera långt från största parti. Men man talar inte om något ras utan fokuserar i stället på Liberalernas ”rusning”, som gick över, och nu är det Annie Lööfs succé som är storyn…

Vad är det som Aftonbladet gör?

Jag har noterat att tidningen allt oftare försöker rekrytera deltagare till ”Iniziopanelen”. Detta fick mig att göra en snabbsökning i Retrievers mediedatabas för perioden januari 2019 till mars 2021.

Av de drygt 1 200 artiklar där man samtidigt försöker rekrytera till panelen är 40 procent kategoriserade som ”politik” av Retriever. Framför allt rekryterar man bland politiskt intresserade läsare av Aftonbladet.

Där finns en tydlig åsiktsskevhet som är en absolut ”no-go-zone” för den som påstår sig göra trovärdiga undersökningar om vad svenskarna tycker.

Men inte nog med det, det visade sig att man primärt rekryterar i slutet av Lena Mellins texter.

Mellan april 2020 och mars 2021 så rekryterades det i 8 fall av 10 i anknytning till Lena Mellins texter.

Jag skulle vilja säga att ”Sverige tycker”, som redan från början var extremt problematiskt metodmässigt, nu faktiskt är ”Lena Mellin tycker”-panelen.

Därför är det inte så konstigt att undersökningarna från Aftonbladet/Demoskop blir konstigare och konstigare.

Detta är extremt allvarligt när Aftonbladet hävdar att de undersöker svenskarnas åsikter och därmed insinuerar att Novus, Sifo och Ipsos har fel månad ut och månad in. Man skapar en alternativ ”Aftonbladetverklighet”.

Vidare underminerar man tilltron till sin egen journalistik. Om undersökningarna inte är sanna borde de heller inte vara nyhetsmässigt intressanta.

Om sanningen ska fram så skadar Aftonbladet alla slags undersökningar som är beroende av statistisk datainsamling, inte bara väljaropinionen.

Aftonbladet och Demoskops oseriösa metod kan dessvärre inte avfärdas som ett misstag. Tyvärr är det fråga om medvetna beslut.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: