Demoskop vill att Ekot skall bryta mot AAPORs etiska regler?

Idag släppte Demoskop en debattartikel där de tycker att Ekot gör fel genom inte acceptera Demoskops undersökningar som ett tillförlitligt underlag för nyhetsvärdering. Ekots krav är baserad på den forskning och kunskap som finns idag. Demoskop säger återigen att de vet något ingen annan vet.

Debattartikeln ligger på Dagens media och kan läsas här

Man pratar om att Ekot är gammalt och mossigt. Demoskop är framtiden osv.

Det baserar man på egna åsikter, nämligen tidigare debattartiklar.. Bara det borde vara varningsklocka nog.

Men inte nog med det.

Man säger att AAPOR är branschens organ.

AAPOR (American Association for Public Opinion Research) skulle alltså vara branschstandard organet som Ekot skulle följa. Ja…  Hm… Jag är medlem i AAPOR som person. Men det är verkligen inte den bransch standard svenska redaktioner skall följa. Den utgår från Amerikanska förhållanden och vi vet alla utmaningarna och problemen där… Men konstigt nog verkar Demoskop tro att Ekot verkar i USA?

Inte nog med Demoskop säger att AAPOR säger att man skall ta in självrekryterade panelundersökningar.

Och ja AAPOR pratar om Self selection panels. som punkt 4 på deras Condemned Survey Practices:

Condemned Survey Practices:

AAPOR joins the Research Industry Coalition and the National Council on Public Polls in condemning certain misleading practices sometimes performed in the name of research. In no case are the following practices deemed legitimate or acceptable elements of professionally conducted research:

4. Representing the results of a self-selected “poll” as if they were the outcome of legitimate research.

Alltså AAPOR skriver uttryckligen att det Demoskop kräver att Ekot skall göra är oetiskt och inte får ske…

Ibland överträffar verkligheten dikten. Det är inte enda faktafelet i texten. Demoskop har ändrat metod flera gånger efter valet, där de var så otroligt bra. Om det nu var så bra. Varför ändra två gånger. Om metoden de har nu funkar ja det vet vi efter nästa val… Men jag kan konstatera att Demoskop/Aftonbladet sedan januari 2021 helt plötsligt kraftigt avviker från alla andra undersökningar. De säger inte att de ändrat metod men avvikelsen talar för sig självt… Något radikalt har hänt med Demoskops undersökningar 2021, är det inte en metodförändring så vet jag inte vad det är.

Att ingen skulle svara i telefon längre är baserat på en undersökning de gjort själva i sin egen självrekryterade panel…

Vad har vi mer…

Att vara orolig för bortfallet skall undersökningsföretag och SCB vara, det är vårt ansvar att bry oss om det. Men det betyder inte att påhittade egenmetoder med påhittade förklaringar skulle vara bättre… Det Demoskop faktiskt återigen insinuerar är att ingen offentlig statistik fungerar längre. För när man kritiserar Ekots krav på undersökningar så kritiserar man SOM institutet. SCB, all offentlig statistik och faktiskt ett kunskapssamhälle. Då den baserar sig på de metoder som Demoskop säger inte fungerar. Men så långt tänker man nog inte i sin vilja att visa hur modig man är med sin cape och sitt svärd.

Det är inte heller första gången som de säger att inga undersökningar fungerar. Det är så dom verkar jobba: INGA UNDERSÖKNINGAR FUNKAR, men köp våra undersökningar!

Det finns etablerad kunskap och vetenskap som pekar på hur man skall göra för att få fram tillförlitliga populationsuppskattningar. Novus arbetar efter dom. De har bevisat sig fungera år ut och år in. I nationellt val efter val. Sedan kan någon bli en tiondel bättre än någon annan. Det är slumpen och beror lika mycket på hur många väljare som ändrar sig som felmarginaler.

Men det finns inga som helst belägg för att inte riktiga undersökningar fortsätter att vara väldigt tillförlitliga. De som hävdar något annat ljuger faktiskt och är ett direkt hot mot förtroendebranschen som vi arbetar i.

Om ni missat så rekryterar numer Demoskop/Aftonbladet primärt i slutet av Lena Mellins krönikor. ”Sverige tycker” är nu ”Lena Mellin tycker” Om Aftonbladets undersökningar

ESOMAR är för övrigt den branschorganisation som är relevant. Men metodval skall ske utifrån etablerad kunskap och vetenskap. Novus är medlemmar i ESOMAR.

Sedan är jag som sagt medlem i AAPOR. Men det är för att ha lite koll. Inte för att det är den organisation som styr i Sverige. Jag hjälpt AAPOR att försöka öka seriositeten och tillförlitligheten för riktiga undersökningar i USA. Men USA är en helt annan femma än Sverige på alla sätt.

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: