Bekvämlighetsurval: Billigt och snabbt men inte tillförlitligt

Expresstjänster för datainsamling som använder bekvämlighetsurval lanseras just nu hårt av en annan aktör i undersökningsbranschen. Dessa marknadsförs som ett snabbt (på en dryg halvtimme) och kostnadseffektivt sätt att göra datainsamling. Det som dock inte nämns är att resultaten inte är tillförlitliga.

Snabbt och billigt låter ju bra. Men varför göra en undersökning där det inte går att lita på resultatet? För vilken nytta finns det i att få en snabb ögonblicksbild som inte stämmer?

Vad är då ett bekvämlighetsurval?

Ett bekvämlighetsurval är inte ett slumpmässigt urval, utan ett urval där man väljer ut de individer som är enklast att få tag på och som alltid besvarar en undersökning omgående.

Parallelltest mellan bekvämlighetsurval och slumpmässiga sannolikhetsurval

Resultatet nedan är ett exempel på en undersökning som Novus genomfört med slumpmässiga sannolikhetsurval för att jämföra med en annan aktörs bekvämlighetsurval.

Hur stor andel av svenskarna kommer att besöka en majbrasa på Valborg?

Enligt bekvämlighetsurval var andelen 33%, medan det i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel var 20%, och med ett slumpmässigt urval som genomfördes via telefon och SMS var det 19%. Detta innebär att bekvämlighetsurvalet överskattade antalet personer i Sverige som kommer att besöka en majbrasa med en dryg miljon personer.

I bekvämlighetsurval, precis som i självrekryterade urval, är det omöjligt att dra tillförlitliga slutsatser. Vad är värdet av att genomföra en snabb och kostnadseffektiv datainsamling om resultaten inte blir tillförlitliga?

Låt inte snålheten bedra visheten!

Köp i stället undersökningar baserade på Gallupmetoden, som använder slumpmässiga sannolikhetsurval. Det ger tillförlitliga resultat där det går att uttala sig om statistiskt signifikanta skillnader.

Läs gärna mer om hur olika urval påverkar resultatet på https://novus.se/novus-academy/forskning/novus-parallellstudie-urvalsmetodiken-gor-stor-skillnad/

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: