Arbetsmiljöverket köper in undersökningskonsulter för 245 kr timmen? Billigare än en städare?

Uppdatering 20200305: vi fick precis reda på att Arbetsmiljöverket avbryter denna upphandling. Det var mycket goda nyheter.

————————————————————————————————————————

Arbetsmiljöverket köper seniorkonsulter med specialistkompetens inom undersökningar för 245 kr per timme?

Origos regionchef måste ha en lön som är hälften så hög som en städare? I alla fall om man skall tro deras vinnande upphandling till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket gick ut med en upphandling om undersökningstjänster innan jul 2019. Avtalet är värt 2 miljoner kronor om året enligt de själva och 10 miljoner kronor för hela uppdraget. En ganska stor affär med andra ord. De skriver själva i underlaget så här:

”De metoder leverantören använder ska följa vedertagen statistisk metodik. Leverantören ska ha god analytisk förmåga och kunna genomföra statistiska tester såsom signifikans och korrelation etc.”

Syftet är detta:

”Syftet med upphandlingen är att säkerställa Arbetsmiljöverkets behov av tjänster för undersökningar. Ett särskilt fokus gäller förmåga och kompetens att genomföra genomarbetade analyser på framtagen data.”

Jag har tidigare skrivit om SCB och Evry skandalen och vad man kan lära sig av den. Finns att läsa här

Jag behöver kanske inte påminna om vilka enorma negativa effekter det hade på svensk ekonomi när arbetslöshetssiffrorna blev fel. Orsaken verkade vara att Evry tog för litet betalt och genomförde inte uppdraget enligt den nivån SCB efterfrågade. Evry tog 130 kronor per intervju i SCB uppdraget. SCB:s egna pris för samma arbete var över 600 kr per intervju.

Här är Aftonbladets rapport om situationen på Evrys call center:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6jeMeQ/larmet-sa-pressade-evry-fram-felaktig-scb-statistik

I arbetsmiljöverkets upphandling där man fokuserade på förmåga och kompetens att genomföra arbetet, var det vinnande budet från Origo Group, timlönen för deras senior konsult satte de på 245 kronor. Enligt deras egen beskrivning av denna person är det en regionchef.

Denna person kostar alltså 245 kr/timme?!?! Det motsvarar en månadslön innan skatt på max 30 000 kr?

Då räknar jag inte bort övriga kostnader, som lokal, marginal, att man inte kan vara debiterbar 100% av tiden osv. Mer rimligt är att detta skulle motsvara en månadslön på 20 – 25 000 kr för en SENIOR Konsult till lika regionchef?

245 kronor per timme, det är vad man betalar för hemstädning EFTER RUT avdrag. Innan RUT kostar en städare alltså nästan 500 kr/timme. Fundera på detta. Undersökningsbranschen faller inte under RUT reglerna. Det finns inga skattelättnader eller annat som slår in. Origo Groups regionchef kostar mindre än en städare för arbetsmiljöverket när han arbetar som senior konsult…

En lön en bra bit över 50 000 kr är nog närmare sanningen, en timlön borde därför ligga mångdubbelt över 245 kr. Origo säger själva i sin rekryteringsannons för regionchef att det skall vara marknadens bästa ledare, som skall ansvara för hälften av bolagets omsättning. Denna kostar 20 000 kr i månaden?

När vi påpekar den orimliga prissättningen för Arbetsmiljöverket säger det att de måste ta det lägsta priset. Att rättsläget är som det är. De reflekterar inte över det helt orimliga i prissättningen, vilket ju borde diskvalificera seriositeten i leverantören som offererar i mina ögon. De verkar inte heller förstå att om detta är det vinnande anbudet är det något väldigt fel i deras upphandling. Att de faktiskt behöver göra om upphandlingen med bättre premisser.

Vi talar om en myndighet vars arbete är att sätta upp regler för arbetsmiljön. Där man helt med öppna ögon köper in tjänster som omöjligt kan levereras till de priser de fått från anbudsgivaren. Lägg då detta i fonden av SCB/Evry skandalen. Inte en chans att Origo kan sköta detta till de priser de uppgett i anbudet till de krav som är uppsatta.

De vill ha kvalificerade tjänster och deras verksamhet kommer att baseras på dessa tjänster. Undersökningar kommer att vara en viktig del i myndighetens strategiska arbete. Och de mest kvalificerade konsulterna de anlitar skulle kosta hälften så mycket som en städare?

Men som sagt Novus är dåliga på offentliga upphandlingar. Vi tar anbuden på allvar och ger priser som är rimliga utifrån de krav anbuden ställer. Vi offererar därför nästan aldrig på anbud. Upphandlingssystemet är uppbyggt på ett sätt som gör att priserna blivit helt verklighetsfrånvända, både vad de faktiskt kommer kosta till slut, antingen läggs det på en massa kostnader eller så uppfyller inte kvalitetskraven som är satta.

Systemet premierar bolag som tydligen utan att blinka kan sätta priser som är helt orimliga. Självklart levererar man inte till förlust till arbetsmiljöverket, eller till någon annan. Fundera på vilken kvalitet man får om ju mer arbete man beställer desto mer kostar det för leverantören…

Resultatet extremt tydligt i Evry/SCB, men det sker precis överallt, Arbetsmiljöverket är ett annat extremfall, men det sker i nästan alla upphandlingar. Sedan undrar man varför det blir så mycket dåliga myndighetsbeslut. Ja om faktaunderlaget är opålitligt, vad blir resultatet?

IBM/Transportstyrelsen var ett annat mycket allvarligt exempel. Transportstyrelsen ville spara pengar, vet vi alla hur det gick med den besparingen. Priserna höjdes efter avslöjandet med ca 100% för att åtgärda de säkerhetsbrister som upphandlingen skapat. Inte där heller inräknat de enorma samhällskostnader som detta innebar.

Man måste kunna lita på undersökningsföretag och den kunskap som levereras. Att då inte ens kunna vara trovärdig i upphandlingen, kan man lita på företag som inte ens värderar sin egen kompetens till ett pris som motsvarar marknadsmässiga löner?

Men som sagt tidigare Novus offererar nästan aldrig på offentliga upphandlingar, för de premierar inte seriösa företag och offerter.

Det är en dystra sanningen och det offentliga förlorar enorma summor pga denna uppenbara blinda fläck. Miljarder rinner ut ur det offentliga, både till oseriösa aktörer men också pga dåligt genomfört arbete. Om Origo lämnat en seriös offert kan man ju undra hur det är att arbeta där, vilken arbetsmiljö får man för pengarna om en av de högsta cheferna inte kostar med än 245 kr per timme?

Visst Origo KAN anställda chefer som tjänar hälften av vad en städare tjänar, trots att de har arbetat på bolaget i 19 år och har civilingenjörsutbildning. MEN det är inte särskilt troligt.

Sedan finns det ett annat uppenbart problem med Arbetsmiljöverkets upphandling och det är att de enbart tittar på timlön för konsulter. Den som vann upphandlingen vann alla affärer. Arbetsmiljöverket missar helt att en undersökning inte är en konsulttjänst. De BORDE haft med en eller flera exempelundersökning som man räknat på. Då hade det blivit svårare att sätta orimlig priser på en timlön och komma undan med det. Men bara för att man kan hitta luckor i en upphandling och vinna på orimligt låga priser så innebär inte det att man skall göra det.

Undersökningsbranschen är en förtroendebransch. Då skall man inte leva i gråzonen så här.

Upphandlingar är viktiga, konkurrensen gör att kvaliteten blir bättre. Men man kan inte vara så blåögd att man tror att en upphandling är en garant för att det gått rätt till. Tvärtom, upphandlingarna måste vara bra och relevanta. Man måste värdera anbuden utifrån seriositet och pris. Absurda timpriser borde inte ens vara en diskussion. Då gör man om upphandlingen i så fall med rätt förutsättningar.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: