66 % är mycket eller ganska oroliga för klimatförändringen

Sammanfattning

Nästan varannan svensk (48 %) tror att klimatförändringen i mycket stor omfattning är orsakad av människan. 38 % anser att klimatförändringen är i ganska stor omfattning är orsakad av människan. Om man tittar på mycket + ganska stor omfattning så är det 86 % som tror att människan är orsak till klimatförändringen.

Nästan var fjärde svensk (23 %) är mycket orolig för klimatförändringen. 43 % är ganska oroliga. Det är endast 5 % som inte alls är oroliga.  Det finns lite skillnader i utbildning och ålder. Högre utbildning och man tror mer på klimatförändringen och är oroligare. Yngre tror på och oroar sig i högre omfattning.

Om vi tittar på andelen s.k. klimatskeptiker är det mycket få. 2 % av svenskarna tror inte det är någon klimatförändring. 5 % är inte alls oroliga. Det finns en överrepresentation bland SDs sympatisörer. Men även där tror en majoritet på att människan är orsaken till den, och oroar sig ganska mycket. Dock signifikant mindre än övriga partiers sympatisörer. LO väljare utmärker sig också genom att vara mindre övertygade och mindre oroliga.

Men överlag är det en stor övertygelse och en mycket eller ganska stor oro för klimatförändringarna.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ.

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1119 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 16 – 22 maj 2019.

Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus Klimatoro

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: