55% av svenskarna vill att bensinskatten skall sänkas

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1119 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 16 – 22 maj 2019.

Mer än varannan (55 %) svensk anser att bensinskatten bör sänkas. Inte helt förvånande är stödet för en skattesänkning störst bland de som har tillgång till bil, bland dem vill 61 %  sänka skatten.

(I Novus undersökning har ca 80 % av de tillfrågade tillgång till bil, vilket sannolikt är jämförbart, för personer utan körkort svarar sannolikt inte att de har tillgång till bil, trots att det kan finnas en bil i hushållet).

Flest vill också sänka skatten utanför storstäderna och bland de med lägre inkomster. I mindre städer är det 62 % som vill sänka skatten. Men stödet är också stort i storstadsregionerna där en majoritet 51 % vill sänka skatten.

Tittar vi på Stockholm isolerat är stödet för en skattesänkning lägre, men även där är det nästan varannan som vill sänka den, 47 %, så även i Stockholm är det ett större stöd för att sänka än att behålla skatten som den är eller höja den. Det är också sannolikt flest som saknar bil i Stockholm, vilket ökar gruppen som vill höja skatten.

Läs mer i rapporten här: Rapport_Novus bensinskatt 20190528

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: