28 % är mycket otrygga med det politiska ledarskapet

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 5 – 11 september 2019. Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.

Bakgrund
Majoriteten av svenskarna anser att barnen kommer att få ett sämre samhälle än idag. En majoritet är otrygga med det politiska ledarskapet. Samtidigt efterfrågar väljarna ledarskap och förvaltning från politikerna bara var tionde svensk anser att politiska visioner är viktigast.
Det krävs ett nytt politiskt fokus som inte främst går ut på politikutveckling, utan måste fokusera på förtroende, ledarskap och förvaltning. Väljarna måste bli tryggare i kring politiken inom dessa områden samt att politiken kan leverera lösningar på problemen väljarna ser i samhället idag.
Ett gott ledarskap och förvaltarskap innebär att man hanterar de problem som kommer upp. Att man inte fokuserar på vems fel det är utan man fokuserar på att lösa den uppkomna situationen. Politiken idag fokuserar mer på problembeskrivningen och skuldfrågan i det offentliga rummet.
Detta ställer samtidigt helt andra krav på politiken än man historiskt är van vid att se. Målet kan inte vara att visa på konflikten i parlamentariskt kommunicerande kärl, utan att fokusera på legitimiteten och trovärdigheten. Annars kommer legitimiteten att försvinna för det demokratiska system vi idag har genom en representativ demokrati med förtroendevalda. De politiska visionerna blir ointressanta utan förtroende för företrädarna. Sedan måste självklart politiken precis som samhällsutvecklingen ha mål och riktning. Men om förtroendet saknas blir målet ointressant då man inte har förtroende för att det kan uppnås. De politiska visionerna och målen blir då lätt endast ord i den offentliga kampen om väljarna.

59 % av svenska folket tror att barnen som växer upp idag kommer att växa upp till ett sämre samhälle än idag. Mest framtidstro har åldersgruppen 18–29 år, men även där är det fler som tror att det kommer att bli sämre än bättre. Det finns en lite större optimism i storstadsregionen än utanför. Partipolitiskt är det bara socialdemokratiska sympatisörer som har en tilltro till att det blir bättre för barnen än idag, men det är knappt, 43 % anser att de får det bättre jämfört med 41 % sämre. Mest pessimistiska är SD sympatisörer, där 93 % tror att barnen får det sämre.

38 % av svenskarna anser att den viktigaste egenskapen för våra politiker idag är att de kan förvalta landet, 34 % anser att vara en pålitlig ledare är viktigast. Endast 11 % anser att politiska visioner är viktigast.
Medlemmar i LO värderar pålitligt ledarskap högst. De som inte är med i facket värderar förvaltning högst.
Bland SD sympatisörer finns flest som anser att det är viktigt för politiker att kunna hantera kriser som kan komma. 20 % av SD:s sympatisörer anser det. Ganska väntat då SD:s sympatisörer i högre omfattning anser att problemen är akuta i samhället att lösa. Men lite intressant att även osäkra väljare anser det i högre omfattning. Det bekräftar att fler väljare inte hittar något parti som är valbart, utan man istället sätter sig på soffan i väntan på ett parti som är trovärdigt. Vi har sett många rörelser i väljarbarometern mellan soffan och partierna under de senaste åren. Osäkerheten tyder inte på ett ointresse för samhällsfrågor, utan en bredare upplevd avsaknad av svar inom politiken. Tidigare när vi tittat på de osäkra väljarna har de mer bestått av människor med ett politiskt och samhällsmässigt lägre intresse, så är det sannolikt inte längre i samma omfattning.

Bara 4 % är mycket trygg med det politiska ledarskapet idag och 28 % är mycket otrygga. Otryggheten är störst i Sydsverige. SD:s sympatisörer är absolut mest otrygga, 73 % är mycket otrygga. Tryggast är S sympatisörer, men där är ändå bara drygt var tionde mycket trygg med det politiska ledarskapet, det borde vara högre bland de egna sympatisörerna kan jag tycka. Drygt var femte S sympatisör är ganska eller mycket otrygg med det politiska ledarskapet. En förmildrande omständighet där kan ju vara det parlamentariskt komplicerade läget och de kompromisser som behöver göras.

Ladda ned rapporten för mer nedbrytningar: Rapport_Novus politisk förväntan och framtidstro 20190912

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: