Nyheter

Kan utseendet på en fråga med ett öppet svarsalternativ påverka frågans resultat?

29 aug 2022

Ett ändrat utseende på ett frågeformulär kan i allra högsta grad påverka frågans resultat. Ändra därför aldrig layouten på en öppen eller halvöppen fråga om du ska göra jämförelser med tidigare resultat. Detta eftersom resultaten då inte blir jämförbara. Novus verkar i en förtroendebransch där det är av största vikt att resultaten är korrekta och […]

Läs inlägg

Parallellstudie 2022 – Novus Sverigepanel, SMS och telefonintervju (CATI)

15 aug 2022

Med slumpmässigt urval är inte svarsfrekvens/deltagarfrekvens avgörande. Det är dock viktigt att ha koll på eventuella metodskillnader. När vi analyserar resultaten leder de olika metoderna till samma slutsatser trots den stora skillnaden i deltagarfrekvenser som var 64% i Novus Sverigepanel jämfört med 9% i SMS undersökningen. Vi ser heller ingen skillnad i top- respektive bottombox-resultaten […]

Läs inlägg
Sida av 5
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: