Nyheter

Kund-, medlems- och medarbetarrelationer

29 maj 2024

Vägen till långsiktiga relationer – kundnöjdhet och medarbetarengagemang Att nöjda kunder leder till ökad försäljning är ingen hemlighet, liksom att nöjda medlemmar eller medarbetare skapar en mer kreativ och konstruktiv miljö. Valmöjligheterna och konkurrensen ökar, och både kundlojaliteten och medarbetarlojaliteten sjunker – ett hot och en möjlighet. För att kunna agera och nå dina mål […]

Läs inlägg

Bekvämlighetsurval: Billigt och snabbt men inte tillförlitligt

14 maj 2024

Expresstjänster för datainsamling som använder bekvämlighetsurval lanseras just nu hårt av en annan aktör i undersökningsbranschen. Dessa marknadsförs som ett snabbt (på en dryg halvtimme) och kostnadseffektivt sätt att göra datainsamling. Det som dock inte nämns är att resultaten inte är tillförlitliga. Snabbt och billigt låter ju bra. Men varför göra en undersökning där det […]

Läs inlägg

#72 Henrik Oscarsson – undersökningsforskning

18 apr 2024

Den här gången får ni lyssna på ett innehållsrikt samtal mellan Torbjörn Sjöström och veckans gäst Henrik Ekengren Oscarsson. Ekengren Oscarsson är en svensk statsvetare och professor vid Göteborgs universitet. Han är känd för sitt arbete inom politisk vetenskap och opinionsundersökningar. Han har gjort betydande forskning kring politiskt beteende, väljarbeteende och opinionsbildning i Sverige. Han […]

Läs inlägg

Undersökningsbranschen – en central del i samhället

17 apr 2024

I dag krävs det inte mycket för att hitta den information man söker, ett knapptryck är oftast allt som krävs. Om man tar ett steg tillbaka och reflekterar över varifrån informationen kommer, är det vanligtvis undersökningar som kommer att återkomma som svar. Undersökningsbranschen spelar en avgörande roll i samhället genom att samla in, analysera och […]

Läs nyhet
Sida av 11
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: