Nyheter

Vikten av att ha kontroll över rekryteringen av panelmedlemmar

15 feb 2024

Genom att tillåta självrekrytering till sin panel öppnar man upp för problem. Mycket av de problem som finns inom datainhämtning i undersökningar bottnar i att man inte har kontroll över sin rekrytering. Enda sättet att verkligen kunna kontrollera vilka eller vad som kommer in är att använda sig av ett slumpvis allmänhetsurval där man själv […]

Läs inlägg

Novus Sverigepanel vs. andra typer av webbpaneler

28 sep 2023

En vanlig missuppfattning är att webbpaneler behöver vara representativa utifrån populationens demografiska fördelning. Det är dock undersökningsresultaten som ska vara representativa. Det som åstadkommer representativa och därmed tillförlitliga resultat är: Rekrytering till panelen via sannolikhetsurval. Slumpmässigt stratifierade urval i respektive panelundersökning. Viktning på relevanta variabler. Detta om vi bortser från andra eventuella felkällor. Slumpmässigt rekryterade […]

Läs inlägg

Det som händer i Almedalen stannar i Almedalen – eller?

Lovisa Brunnberg, konsult på Novus.
20 jun 2023

99 procent av den svenska allmänheten har minst hört talas om den, 94 procent av dessa uppger att de känner till den. Jag pratar om den årliga Almedalsveckan som för många företag, partier och privatpersoner är den viktigaste veckan på året för att driva sin agenda och nätverka. Vår gästbloggare denna månad Mattias Andersson diskuterade […]

Läs inlägg
Sida av 3
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: