Nyheter

Vikten av etiska regler i undersökningsbranschen

24 maj 2024

Undersökningsbranschen är en förtroendebransch, som styrs av självreglering och ett högt egenansvar. De etiska regler som finns för branschen definieras av den internationella branschorganisationen ESOMAR. Novus är medlem i ESOMAR. Undersökningsbranschen kan inte verka om inte respondenter och kunder litar på det vi gör. En av huvudpunkterna i ESOMARs etiska regler är att ”Researchers must […]

Läs inlägg

#72 Henrik Oscarsson – undersökningsforskning

18 apr 2024

Den här gången får ni lyssna på ett innehållsrikt samtal mellan Torbjörn Sjöström och veckans gäst Henrik Ekengren Oscarsson. Ekengren Oscarsson är en svensk statsvetare och professor vid Göteborgs universitet. Han är känd för sitt arbete inom politisk vetenskap och opinionsundersökningar. Han har gjort betydande forskning kring politiskt beteende, väljarbeteende och opinionsbildning i Sverige. Han […]

Läs inlägg

Kostnadseffektivitet och tillförlitlighet: jobba smartare – inte slappare!

05 mar 2024

Vad innebär det egentligen att göra en kostnadseffektiv marknadsundersökning? Dagens tillgång till gratisverktyg- och plattformar innebär stora möjligheter för den som vill jobba smart, men gömmer också en del fallgropar. Novus rådgivare Lina Karlsson reflekterar över vikten att hålla tungan rätt i mun under hela undersökningsprocessen för att säkerställa att slutprodukten blir både prisvärd och […]

Läs inlägg

Vikten av att ha kontroll över rekryteringen av panelmedlemmar

15 feb 2024

Genom att tillåta självrekrytering till sin panel öppnar man upp för problem. Mycket av de problem som finns inom datainhämtning i undersökningar bottnar i att man inte har kontroll över sin rekrytering. Enda sättet att verkligen kunna kontrollera vilka eller vad som kommer in är att använda sig av ett slumpvis allmänhetsurval där man själv […]

Läs inlägg
Sida av 4
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: