Nyheter

Novus undersökningar i socioekonomiskt segregerat område (RegSo)

05 sep 2023

Novus genomför många undersökningar bland boende i socioekonomiskt segregerat område (RegSo). RegSo är en rikstäckande områdesindelning med 3 363 områden från SCB för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation. Denna områdesindelning baseras på hur stor andel av befolkningen i respektive område som har utländsk bakgrund. I Novus Sverigepanel har vi information om i vilket RegSo område som […]

Läs inlägg

Vikten av att göra sin hemläxa, bokstavligen

24 aug 2023

– om hur globala varumärken är beroende av lokala insikter I dagens globaliserade värld verkar allt fler företag över nationsgränser i olika kulturella kontexter, vilket innebär krav att som varumärke på samma gång vara enhetlig i sitt uttryck och anpassa sig till lokala – ibland vitt skilda – behov, värderingar och förväntningar. Produkter, tjänster, värdeord […]

Läs inlägg

Nylansering av geometriskt upptagningsområde

16 aug 2023

Novus lanserar möjligheten att genomföra undersökningar baserat på upptagningsområden. Novus kan utifrån en adress skapa ett geometriskt urval där man kan välja mellan cirkel, rektangel, polygon (månghörning). Det finns möjlighet att zooma eller panorera dessa till lämplig storlek. Antal intervjuer som kan genomföras baseras på områdets storlek. Två exempel på användningsområden är om man t.ex. […]

Läs inlägg
Sida av 4
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: