Novus undersökningar i socioekonomiskt segregerat område (RegSo)

Novus genomför många undersökningar bland boende i socioekonomiskt segregerat område (RegSo).

RegSo är en rikstäckande områdesindelning med 3 363 områden från SCB för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation. Denna områdesindelning baseras på hur stor andel av befolkningen i respektive område som har utländsk bakgrund.

I Novus Sverigepanel har vi information om i vilket RegSo område som panelmedlemmarna bor.

Detta innebär att vi har möjlighet att redovisa resultat på områden med olika socioekonomisk segregation.


Med utländsk bakgrund avses personer som är utrikes födda, samt personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Personerna ska vara folkbokförda i Sverige.

Läs mer om våra undersökningar i segregerade och utsatta områden här.

Kontakta Novus om du vill veta mer!

 

 

Mikael Ohlsson

Forskningschef

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: