Nyheter

#72 Henrik Oscarsson – undersökningsforskning

18 apr 2024

Den här gången får ni lyssna på ett innehållsrikt samtal mellan Torbjörn Sjöström och veckans gäst Henrik Ekengren Oscarsson. Ekengren Oscarsson är en svensk statsvetare och professor vid Göteborgs universitet. Han är känd för sitt arbete inom politisk vetenskap och opinionsundersökningar. Han har gjort betydande forskning kring politiskt beteende, väljarbeteende och opinionsbildning i Sverige. Han […]

Läs inlägg

Novus klimatrapport – presenterad på Bright Green Summit

01 feb 2024

Under slutskedet av januari gick Bright Green Summit av stapeln, en konferens som American Chamber Of Commerce ligger bakom. Tillställningen lyfter fram möjligheter och fungerar som en plattform för samarbete mellan olika branscher, regeringar, akademier och samhället för att tillhandahålla utbildning, policys, produkter och tjänster som behövs för att bekämpa klimatförändringar globalt. Dagen bjöd på […]

Läs inlägg

Novus Sverigepanel vs. andra typer av webbpaneler

28 sep 2023

En vanlig missuppfattning är att webbpaneler behöver vara representativa utifrån populationens demografiska fördelning. Det är dock undersökningsresultaten som ska vara representativa. Det som åstadkommer representativa och därmed tillförlitliga resultat är: Rekrytering till panelen via sannolikhetsurval. Slumpmässigt stratifierade urval i respektive panelundersökning. Viktning på relevanta variabler. Detta om vi bortser från andra eventuella felkällor. Slumpmässigt rekryterade […]

Läs inlägg

Svenska folket överskattar rejält andelen utländska medborgare i Sverige

20 sep 2023

Den genomsnittliga svensken har bra koll på andelen utlandsfödda men mycket sämre koll på andelen utländska medborgare. Novus har frågat svenska folket om hur stor andel av den svenska befolkningen de tror är födda utomlands samt hur stor andel som är utländska medborgare och jämfört svaren med SCB befolkningsstatistik. SCB baserar sin befolkningsstatistik på uppgifter […]

Läs inlägg
Sida av 4
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: