Nyheter

Effekten av rotation vid multipelfrågor

16 sep 2022

Att reflektera över rotationer på frågor där det är relevant är av största betydelse för att säkerställa rättvisande resultat. Huruvida ordningen på svarsalternativen roteras eller inte i en multipel påstående-fråga har stor betydelse för utfallet av undersökningen. Det (de) första svarsalternativet tjänar på sin position, medan alternativ längre ner i listan inte påverkas i samma […]

Läs inlägg

Kan utseendet på en fråga med ett öppet svarsalternativ påverka frågans resultat?

29 aug 2022

Ett ändrat utseende på ett frågeformulär kan i allra högsta grad påverka frågans resultat. Ändra därför aldrig layouten på en öppen eller halvöppen fråga om du ska göra jämförelser med tidigare resultat. Detta eftersom resultaten då inte blir jämförbara. Novus verkar i en förtroendebransch där det är av största vikt att resultaten är korrekta och […]

Läs inlägg
Sida av 1
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: