”En missad undersökning under ett kritiskt skede kan inte göras om efteråt.”

Med fokus på trovärdighet och relevanta fakta samt med en unik position mitt i navet av alla samhällsaktörer, hjälper Novus sina kunder att komma till insikt i aktuella frågor. ”Det är viktigare än någonsin att förstå omvärlden och din nutid. Novus lyfter blicken och ser människan bakom siffrorna, vi sätter resultatet i ett sammanhang och bistår med relevanta slutsatser.”, säger Torbjörn Sjöström, vd hos Novus.

Novus är en aktör i undersökningsbranschen som sedan starten 2006 har haft yrkeskunskap, trovärdighet och kompetens som huvudfokus. I dag är de ett av landets ledande analys- och undersökningsföretag som tar sin uppgift som kunskapsspridare på största allvar.

– Vi är ett datainsamlings- och analysföretag som värderar relevansen och förklarar sammanhanget. Det är viktigt att nämna just vår expertis inom att förklara mänskligt beteende, det är där vi särskiljer oss från många andra undersökningsföretag som enbart samlar in data och sammanställer. Vi lyfter blicken och ser människan bakom siffrorna, vi sätter resultatet i ett sammanhang och bistår med relevanta slutsatser, säger Torbjörn Sjöström, Novus vd.

Många lager i varje undersökning

Novus beskriver sig som kunskapsleverantör, då de tar fram syfte och sammanhang för att hjälpa kunden att hitta sina svar och förstå hur de ska nå sina uppsatta mål. För att komma fram till svaret på hur målen ska uppnås, krävs en process som tar oss förbi både vad och varför.

– Första steget är att förstå vad målgruppen verkligen tycker. Här hjälper vi till med att ta fram relevant frågeunderlag och genomföra undersökningarna för att samla in svaren. När vi vet målgruppens åsikter, behöver vi ställa frågan varför, förklarar Torbjörn.

Först när svaret på Varför blir kartlagt, kan Novus tillsammans med kunden förstå hur de bäst kommunicerar med målgruppen och hur kunden bäst ska uppnå sina satta mål.

– Frågan Vad ger oss dataunderlaget, frågan Varför förklarar det mänskliga beteendet och frågan Hur tar oss vidare mot målet. Varje steg är lika viktigt och varje steg kräver sin expertis. Resultatet blir relevanta, tillförlitliga data som vi sedan hjälper kunden att förstå och analysera. Den processen går att applicera på i stort sätt alla undersökningar, oavsett om det handlar om vilka politiska åsikter som finns i samhället eller vad en kund tycker om en viss produkt, berättar Torbjörn.

Genomför många egna undersökningar

Informationsflödet av idag är stort och snabbt, en nyhet är aldrig längre bort än närmaste mobiltelefon.

– Vi är i dag betydligt mer pålästa än någonsin förr. Gemene man har ett kritiskt tänkande och värderar seriösa källor högt. Det finns en problematik i att medborgarna kan känna sig exkluderade och vi kan se en svårighet i att det skapas avstånd mellan politiker och väljare. Det är där vi fyller en viktig funktion, i arbetet med att lyfta medborgarnas tankar och åsikter.

Just engagemanget för medborgaren och medmänniskan är det som ligger till grund för alla de undersökningar som Novus själva genomför. Under den senaste tiden har Novus kommit med allt från Novus Coronastatus till Novus Klimat- och Energirapport.

– En missad undersökning under ett kritiskt skede kan inte göras om efteråt. När Coronaviruset började spridas var just det en viktig anledning till varför vi snabbt gjorde en undersökte om detta, då det var något helt unikt som vi såg behovet av att samla in kunskap om. Första undersökningen kring Coronaviruset genomfördes den 5 februari, endast en vecka efter första konstaterade fallet i Sverige, säger Torbjörn.

Unik inblick i samhällets utveckling

Novus befinner sig mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga samhällsfrågor, vilket gör att de har en unik kunskap och inblick i dagens allt snabbare utveckling och förändring. Att hela tiden ha koll på trender och åt vilket håll vindarna blåser, är en stor del av medarbetarnas arbete på Novus. Den kunskapen delar de sedan med sig av till kunderna och tar hjälp av i sina analyser.

– De som förstår värdet av kunskap och vill förbättra sin situation, oavsett om det handlar om marknaden, i samhället eller politiskt, kommer till oss. Det känns fantastiskt roligt att vi i våra samarbeten får dela vårt engagemang och entusiasm för kunskap om det mänskliga beteendet och sanningen bakom statistiken med våra kunder. Kunskap är avgörande för en positiv utveckling och ett värdefullt redskap i kundens egna affärsutveckling, menar Torbjörn.

I ett samhälle där utvecklingen går allt snabbare, är det av största vikt att hålla sig uppdaterad kring trender och hur omvärldshändelser påverkar vår vardag.

– Framgångsrika företag förstår att de behöver förståelse för sin nutid och sina utmaningar. Vi kan hjälpa dem att göra det och vi kommer att fortsätta göra det vi gör; lyfta viktiga frågor till samhällsdebatten, hjälpa våra medmänniskor att förstå sin omvärld och vara medborgarnas röst i samhället. Det har aldrig varit viktigare än nu, avslutar Torbjörn.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: