Medverkan i seminariet: Hur säkrar vi demokratin?

Den 27 oktober 2022 arrangerade Folk och Försvar seminariet “Hur säkrar vi demokratin?” i samarbete med FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Utgångspunkten för seminariet var FOI:s rapport “Demokratisk säkerhet” där flera forskare presenterar några av de grundläggande hot och utmaningar som kan påverka samhällets sammanhållning och funktioner.

Följande panelsamtal är ett utdrag från Folk och Försvars seminarium om demokratins skyddsvärden och dess koppling till svensk säkerhet.

Panelsamtalet fokuserar på samhällets roll och ansvar för att skydda demokratins värden i Sverige och lyfter fram de utmaningar som institutioner såväl som samhället i stort står inför. I panelen medverkar Hugo Wester, undervisningsråd på SkolverketMagnus Sjöberg, chef för det taktiska rådet vid Nationella operativa avdelningen (NOA), Polismyndigheten och Torbjörn Sjöström, VD för analys- och undersökningsföretaget Novus.”

Seminariet kan ses här:

Hur säkrar vi demokratin? Panelsamtal med Polismyndigheten, Skolverket och Novus – YouTube

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: