Novus vd väljs in i styrelsen för internationellt nätverk

Den 26 maj valde en enig stämma in Novus vd Torbjörn Sjöström som vice ordförande i EAPC, European Association of Political Consultants.

EAPC (European Association of Political Consultants) är ett professionellt nätverk som har funnits i 26 år. Deras medlemmar består av de som arbetar i den demokratiska processen inför primärt val till våra parlament, både de som arbetar aktivt i kampanjer men också angränsande verksamheter som t.ex. opinionsundersökare.

Politiska konsulter har en central roll i synen på demokratin på grund av deras nära anknytning till politiken och bland annat valrörelser. Det är viktigt för EAPC att dess medlemmar försvarar demokratin. Efter stormningen av Capitolium insåg EAPC hur viktigt det är att vara ännu aktivare i att arbeta för att genom sin roll stärka demokratin.

EAPC:s styrelse bad därför Novus vd, Torbjörn Sjöström att leda arbetet för att formulera en ”charter for democracy” för att visa vikten av en stark demokrati för EAPC:s medlemmar. EAPC:s Charter for democracy är nu en del i EAPC:s code of conduct och medlemmarna måste arbeta för att inte synen på demokratin skall försvagas.

Delvis som ett resultat av detta arbete nominerades Torbjörn till vice president i styrelsen, och valdes in av en enig stämma den 26 maj.

Hela EAPC:s Styrelse finns listad här: https://www.eapc.eu/about-the-eapc/board/

I en tid då populism är på frammarsch kan det vara lockande att vinna ett val genom de svagheter som finns och tro att målet är att vinna ett val. Det är lätt att glömma att valet i sig bara är starten på det hårda arbetet som krävs för att styra ett land. Det finns många exempel på val som är vunna på detta sätt. Det största offret för denna typ av agerande är demokratin, som riskerar att dö i likgiltighet till dess centrala roll i västerländska samhällets existens. Tilltron till demokratin sjunker när politiker väljs för att sittande makten är skadlig, snarare än att man väljs för att man vill något bra själv.

En viktig pusselbit att stärka demokratin är att politiska konsulter tar ansvar för sin roll. Utvecklingen vi ser i Europa, allra främst invasionen av Ukraina, är en stark påminnelse om vikten av demokratiskt valda stater. Politiska konsulter som förstår, kan hjälpa politiker att bli valda på grund av framtidstro. Inte genom att sänka tilltron hos de politiska motståndarna.

Novus undersökningar bidrar med ett viktigt underlag för politiska konsulter och de undersökning och arbetet Novus och Torbjörn gör ger djup insikt i de drivkrafter som leder till populism, politikerförakt och en minskad tilltro till demokratin. Det är heller inte en naturlag att detta ska fortsätta utvecklas i en negativ riktning. Samma mekanismer som idag dränerar tilltron till demokratin kan användas till att stärka tilltron.

Kontaktperson
Torbjörn Sjöström
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: