Novus vd leder internationellt demokratiarbete

Torbjörn Sjöström har fått i uppdrag att leda EAPC:s ramverk för demokratiutveckling. EAPC (European Association for Political Consultants) reagerade starkt på de händelser som skedde i samband med USA valet och stormningen av Kapitolium. Som en konsekvens av detta och rollen som politiska konsulter har i valrörelser i världen, har man bett Torbjörn Sjöström leda arbetet “Charter for democracy”. En stark demokrati är helt avgörande för politiska konsulters arbete. Målet är att sätta ett ramverk för hur EAPCs medlemmar skall kunna hjälpa till att stärka demokratin.

“Det är ett mycket viktigt arbete, och ett ämne som jag inte kan låta bli att engagera mig i. Som VD för Novus uttolkar och förklarar jag medborgarnas åsikter för makthavare och media dagligen och har i de senaste 10 åren sett en oroväckande negativ trend, med bristande ömsesidig tilltro mellan medborgare och makthavare i hela västvärlden. Jag har också arbetat för att göra det jag kan för att vända denna trend. När jag fick frågan tackade ja självklart ja.” säger Torbjörn Sjöström.

Mer om EAPC finns att läsa på deras hemsida: www.eapc.eu

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: